SRP om CSR og Cheminova | Dansk A & Virksomhedsøkonomi A

  • HHX 2. år
  • SRO (Dansk A, Virksomhedsøkonomi A)
  • 10
  • 10
  • 2165
  • PDF

SRP om CSR og Cheminova | Dansk A & Virksomhedsøkonomi A

Dette SRP(Studieretningsprojekt) handler om CSR(Corporate social responsibility) og virksomheden Cheminova.

Opgaven er skrevet i Dansk og Virksomhedsøkonomi.

SRP'et besvarer følgende problemformulering:

Forklar baggrunden for virksomhedernes brug af CSR (Corporate social responsibility).

På baggrund af en analyse bedes du vurdere, hvad Cheminova fokuserer på inden for CSR/samfundsansvar på deres hjemmeside.

Foretag en analyse af de to vedlagte pressemeddelelser fra Cheminova med særligt fokus på sprog og argumentation.
Endelig ønskes en vurdering af, hvorvidt de to pressemeddelelser afspejler Cheminovas brug af CSR.

Vedlagte pressemeddelelser:
”Genanvendelse i kemisk produktion” – 28. februar 2014
”Aakash Ganga Projekt” – 16. januar 2014.

Lærers kommentar

Husk at indsætte eksempler i dansk delen. Du er god til at indsætte fodnoter, og indsætte diagrammer, og er god til at benytte virksomhedens CSR rapport.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Forklar baggrunden for virksomhedens brug af csr 3
Analyse og vurdering af hvad cheminova fokusere på indenfor csr 4
Mål 5
Øget sikkerhed 5
Brugt emballage 5
Krav og kemisk produktion igennem 75 år 6
Udlandet – indien & brasilien 7
Vurdering af overordnede brug af csr 7
Analyse af pressemeddelelser 8
Genanvendelse af kemisk produktion 8
Aakash ganga projektet 9
Pressemeddelelser & brug af csr 9
Litteraturliste 11

Uddrag

CSR står for Corporate Social Responsibility, og er et begreb som står indenfor at virksomheder skal handle ansvarligt mht. samfundet og miljøet. Virksomheden skal eksempelvis tage ansvar for menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima osv. Endvidere skal virksomheden også tage hensyn til alle sine interessenters interesser, hvilket betyder at virksomhedens ansatte, ejere, lokalsamfund og kunder får behandling udover den som er pålagt i loven. Globalisering og samfundets pres på virksomhederne har gjort, at interessen for brug af CSR har de seneste år været stigende, og i 2009 blev det i Danmark lovpligtigt, at alle børsnoterede virksomheder skulle kunne redegøre for deres arbejde med CSR.

Virksomheder vælger at arbejde med CSR, ligeledes fordi de er forpligtet til det, hvis de er børsnoteret, men også fordi det skaber værdi for virksomheden, dermed er det ikke sagt, at nogle virksomheder før i tiden ikke arbejdede med ansvar overfor samfundet og deres medarbejdere, men at virksomhederne i dag har fået øjnene op for, at deres politik omkring at vise ansvarlighed for omverdenen, har indflydelse på deres indtjening... Køb adgang for at læse mere

SRP om CSR og Cheminova | Dansk A & Virksomhedsøkonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.