CO2-udledning | Naturvidenskabeligt grundforløb

Rapport: CO2-udledning | Naturvidenskabeligt grundforløb

Dette er en opgave i Naturvidenskabeligt Grundforløb, som tager udgangspunkt i Københavns åbne Gymnasiums CO2-udledning og beregninger vedrørende skolens energi-indsats og forskellige typer energibesparende ruder.

Lærers kommentar

Super flot, I er de bedste i årevis

Indhold

BEREGNING AF KG'S ÅRLIGE CO2 UDLEDNING 3
Hvad er CO2? 3
Hvad er udfordringerne/problemstillingerne ved CO2? 3
Udregning af KG's årlige CO2-udslip 3
Udregning af mængden af CO2, der bliver udledt som produkt af elforbruget 3
Udregning af mængden af CO2, der bliver udledt som produkt af opvarmning af skolen 3
Udregning af KG's samlede udledning af CO2 som produkt af opvarmning og elforbrug 4
Udregning af KG's vindmølle anparters energiproduktion 4
Udregning af KG's solcellers energiproduktion 4
Udregning af produktion fra vedvarende energikilder i alt: 5
Udregning af mængden af kWh der ikke er CO2 neutrale 5
Udregning af samlede udledning af CO2 i alt 5
VORES ENERGI-INDSATSOMRÅDE 6
Hvad er energiruder? 6
Hvad er et energiglas så? 6
Hvad er termoruder? 6
Generel sammenligning af termovinduer og energivinduer 6
Beregninger af vores energi-indsatsområde 7
Udregning af areal af de forskellige vindues typer 7
Udregning af det samlede areal af de forskellige vinduestyper i hele hovedbygningen 7
Udregning af den samlede årlige besparelse på varmeregningen 7
Udregning af den samlede energibesparelse 8
Udregning af reducering af udslip af CO2 8
Procentdel, som reducering af udslip af CO2 udgør af KG's samlede CO2 udslip 8
Beregning af hvornår omkostningerne for udskiftningen af skolens vinduer er tjent ind 8
Sammenligning af årlig reducering af CO2 udslip ved energiruder med årlig reducering ved vedvarende energi 8
Beregning af besparelse af CO2 udslip ved KG's produktion af vedvarende energi 8
Udregning af hvor meget større reduceringen af CO2 udslippet er ved udskiftning til energi ruder ift. KG's produktion af vedvarende energi 8
Konklusion 9

Uddrag

BEREGNING AF KG'S ÅRLIGE CO2 UDLEDNING
Hvad er CO2?
CO2s kemiske navn er kuldioxid. Dette kemiske stof går under betegnelsen drivhusgas. En drivhusgas defineres som en gas, der har evnen til at opfange og udsende langbølgede varmestrålinger. Samtidig tillader drivhusgasser størstedelen af de kortbølgede varmebølger passer.
Molekylet CO2 består - som den kemiske skrivemåde viser - af to oxygenatomer og et kulatom. CO2
bliver udledt ved afbrænding af stoffer, der indeholder kulstof. Dette er f.eks. fossile brændstoffer såsom olie og kul, samt andet organisk materiale. Denne proces kræver dog ilt, for er dette ikke tilstede, har kulstofatomerne ingen oxygenmolekyler at gå i forbindelse med, og dermed kan CO2 ikke blive dannet. Endvidere udledes CO2, som affaldsprodukt til dyr og menneskers respiration. Dette kaldes mikroorganismers fermentation. CO2 er nødvendigt for livet på jorden, fordi alle planter behøver det, for at lave fotosyntese. Derudover er CO2 essentielt for det liv vi kender på Jorden i dag, fordi kuldioxid er en vigtig del af Jordens atmosfære -... Køb adgang for at læse mere

CO2-udledning | Naturvidenskabeligt grundforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.