Centripetalkraft i en cirkelbevægelse - rapport i fysik

 • STX 3.g
 • Fysik A
 • 12
 • 8
 • 2294
 • PDF

Centripetalkraft i en cirkelbevægelse - rapport i fysik

Rapporten beskriver et forsøg, hvor en masse sættes i rotation, og ved måling af bestemte størrelser bruges dette til at påvise formlen for centripetalkraften i en jævn cirkelbevægelse.

Formål:
At eftervise formlen for centripetalkraften i en cirkelbevægelse.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur
Fremgangsmåde
Resultater
Databehandling
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Forsøget anvendte en opstilling som vist på figuren. Princippet i konstruktionen er, at vi nederst har en motor, som driver en platform rundt i en cirkelbevægelse. På platformen står så vores vogn med massen m = 0,200kg, som vil følge med i cirkelbevægelsen, idet den er fastholdt af en snor, som er forbundet til newtonmetret over en trisse, som ligger således, at newtonmetret trækker fra cirkelbevægelsens centrum. På den måde udfører vognen i teorien en cirkelbevægelse, hvor centripetalkraften er kraften fra newtonmetret.

(1) Bestemmelse af newtonmetrets fjederkonstant:
Første del af forsøget var som sagt at bestemme newtonmetrets fjederkonstant. Det blev gjort ved at sætte vognen i en startposition, konkret blev den sat ved starten af en 10cm-streg, således at større værdier for r let kunne aflæses. Vognen blev nu trukket ud så F antog værdierne 1, 2, 3.., 10N og de tilsvarende værdier for r blev aflæst.

(2) Påvisning af formlen for centripetalkraften i en jævn cirkelbevægelse
Herefter blev cirkelapparatet startet. Apparatet fungerede således, at man kunne regulere på hastigheden. På den måde kunne vi måle ved forskellige omløbstider og F kunne så aflæses på newtonmetret. Omløbstiderne blev målt ved at indlægge en magnet i lommen på cirkelapparats platform og stille en stationær spole ved siden af. Hver gang platformen så passerede spolen, inducerede den en lille strøm,... Køb adgang for at læse mere

Centripetalkraft i en cirkelbevægelse - rapport i fysik

[5]
Bedømmelser
 • 23-03-2014
  afhjkaxv jax jxvx avxakv akx vkxa axk va hkva
 • 04-03-2014
  ...................................
 • 19-03-2014
  Godt opgave til inspiration
 • 01-10-2013
  god rapport :D meget flot skrevet