Caseopgave om Pandora | Virksomhedsanalyse | Afsætning A

  • HHX 3. år
  • Afsætning A
  • 10
  • 18
  • 4200
  • PDF

Caseopgave om Pandora | Virksomhedsanalyse | Afsætning A

Her finder du en caseopgave i Afsætning A med en virksomhedsanalyse af Pandora. Opgaven omhandler teoretiske områder såsom konkurrencesituationen, vækststrategier, værdikæden og virksomhedens forretningsmodel, mv.

Kilderne, som er benyttet i opgaven, fremkommer i fodnoterne løbende igennem opgaven. Det er bl.a. Pandora Annual Report 2014.

Opgaven er skrevet i 2015.

Indhold

1.Med udgangspunktet i antallet af nuværende Pandorabutikker og den hidtidige udvikling i antallet skal du give et begrundet bud på hvor stort antallet af butikker vil være i 2020. Argumenter for din valgte løsningsmetode.

2. Analyser konkurrencesituationen for Pandora i henholdsvis Europa og Asien samt diskuter hvem de primære konkurrenter er på disse markeder. Argumenter for din valgte metode og de modeller/teorier, som du gør brug af.

3. Hvilken form for vækst er der tale om, når Pandora øger antallet af butikker? + argumentér for dit valg.

4. Analyser og diskuter hvor 'vægten' eller indsatsen ligger i værdikæden? (= hvilke aktiviteter i Pandora er de mest værdiskabende for kunderne (B2B) og (slut)forbrugerne
5. Analyser og diskuter hvilke nøgleaktiviteter, nøgleressourcer, værditilbud, kanaler og kunderelationer Pandora har i sin forretningsmodel.

6. Argumenter for, hvilken form for vækst det drejer det sig om, når Pandora vælger at sælge varer gennem egne butikker eller franchisebutikker frem for at distribuere gennem eksisterende kanaler i form af f.eks eksisterende, selvstændige forhandlere

7. Argumenter for om vækst via diversifikation kan komme på tale for Pandora på henholdsvis det asiatiske og europæiske marked, samt hvad en denne diversifikation konkret kan bestå af

8. Med udgangspunkt i Pandora's vision og mission skal du kort diskutere hvilke kritiske succesfaktorer, der gælder for Pandora

9. Ved at bruge din 'snudefornemmelse' skal du kort vurdere hvori den største, strategiske udfordring kan ligge i fremtiden for Pandora – altså: hvad kan ødelægge den eksisterende forretningsmodel. Benyt din forståelse fra dine øvrige analyser som afsæt for din vurdering.

Uddrag

Vurdering af Pandora butikker i 2020
Jeg skal i første opgave, tage udgangspunkt Pandora's nuværende butikker og give et bud på hvor mange butikker virksomheden i 2020 vil have, med den hidtidige udvikling som virksomheden har. Jeg har ved hjælp af de oplysninger der bliver givet i Pandora's årsrapporter, med udgangspunkt i udviklingen af konceptbutikker fra årene 2010-2015 analyseret virksomhedens fremgang fra år til år. Jeg har derefter opstillet en lineær regressions model, samt en eksponentiel funktion for at vise fremgangen samt de fremtidsudsigter som virksomheden på sigt kan regne med, hvis deres udvikling forsætter.

Jeg har med udgangspunkt i Pandora's årsrapporter fra 2010-2015 kigget på hvor mange konceptbutikker virksomheden år fra år har udviklet. Det jeg brugte væksttallene til var at regne ud hvor mange butikker Pandora havde tilbage i 2010, for at få et klarer indblik i hvordan situationen så ud før og efter virksomhedens krise som ramte dem i 2012. Som der ses for oven har virksomheden fra 2010-2015 åbnet mange nye butikker. Virksomheden har i gennemsnit åbnet 256 butikker hvert år. Hvilket er relativt meget.

Med udgangspunkt i de modeller jeg har fremstillet er jeg kommet frem til 2 forskellige tal. Hvis der bliver taget udgangspunkt i den eksponentielle funktion kan det ses at virksomheden i 2020 vil have omtrent 6500 konceptbutikker. Det som den eksponentielle funktion viser er en udvikling med høj risiko. Udviklingen er i årene stærkt stigende hvilket kan være ret urealistisk, i det der kan ske uforudselige ting hvilket kan bremse væksten. Den eksponentielle funktion tager heller ikke udgangspunkt i at markedet kan ''mættes''. Det der menes med dette er at virksomheden på et tidspunkt kan have alt for mange butikker, hvilket kan bremse deres økonomiske udvikling i det driften af de forskellige butikker koster en del. Samtidig betyder åbningen af yderligere 5000 butikker nødvendigvis ikke at kunderne vælger at købe flere af deres produkter. Hvis dette er tilfældet vil virksomheden have tilbagegang økonomisk i det de ikke udnytter deres kapacitet... Køb adgang for at læse mere

Caseopgave om Pandora | Virksomhedsanalyse | Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.