Caseeksamen om HTH | Informationsteknologi C

  • EUD (og HG) 2. år
  • Informationsteknologi C
  • 7
  • 10
  • 1804
  • PDF

Caseeksamen om HTH | Informationsteknologi C

En aflevering lavet i Informationsteknologi C, som er en caseeksamen om virksomheden HTH. Der er besvaret 6 opgaver/spørgsmål om køkkenproducenten HTH.

Indhold

Opgave 1)
Redegør fra begrebet intranet og hvad HTH kan bruge deres intranet til?
Hvad er vigtigt for HTHs intranet i forhold til medarbejderne og informationerne på intranettet?
Hvilke fordele og ulemper kan du nævne ved at HTH har et intranet?
Hvad er forskellen på intranet og internet?
Opgave 2: E-handel)
Forklar, begrebet ”E-handel”. Nævn fordele og ulemper, der er forbundet ved E-handel.
Forklar, hvorledes en virksomhed som HTH kan gøre forbrugeren mere tryg ved at handle på nettet.
Kom med en vurdering af om HTH ville kunne få succes med at handle køkken og badmiljøer online, uden kunden skal besøge butikken. Begrund hvorfor.
Opgave 3)
Redegør for FAKIR-modellen og forklar hvad den bruges til.
Redegør for hvorfor det er vigtigt at bruge modeller som FAKIR modellen i forbindelse med systemudvikling.
Redegør for hvilke allerede eksisterende services man kunne benytte til elektronisk kommunikation.
Beskriv fordele og ulemper ved disse.
Opgave 4)
Forklar, hvad der kan motivere en medarbejder på sigt.
Forklar, hvordan der kan opnås modstand mod forandring, samt hvorledes at man kan forhindre dette.
Opgave 5)
Når HTH har overstående indstilling til arbejdsmiljøet, hvilken type ledelse og menneskesyn har de så?
Beskriv og forklar hvilken ledelsesform de anvender?
Nævn andre ledelsesformer, som du kender, og fortæl hvad der kendetegner dem. Kom herunder også ind på hvilken ledertype, som du selv bedst kan arbejde under.
Opgave 6)
Præsentation af elevens dokumentation.
Kildehenvisning

Uddrag

Informationsteknologi
Opgave 1)

Redegør fra begrebet intranet og hvad HTH kan bruge deres intranet til?
Et intranet er et datanet(altså et elektronisk system) hvori man kan samle den viden der findes i en organisation, og heraf gøre den tilgængelig. Man kan internt få adgang til tjenester samt internetprotokoller. Et intranet bruges ofte i firmaer og organisationer hvoraf man kan bruge dette til at gå på en central browser, eller komme ind på andre computere. Intranet kan også bruges på skoler, og nogen gange bruges intranet uden man selv ved det. F.eks. forældre intra, som bliver brugt i folkeskoler.
HTH har stor brug af deres intranettet, og har brugt det siden år 2000. Alle deres medarbejderne har tilgængelighed til intranettet, hvilket både gælder på fabrikkerne samt butikkerne i alle lande. HTH kan bruge deres intranet til at finde informationer og nyheder. Udover dette kan man også finde personalepolitikken, HR-systemet, referater fra f.eks. SU-møder samt link til miljø- kvalitets- og arbejdsmiljøstyringssystemet.
Hvad er vigtigt for HTHs intranet i forhold til medarbejderne og informationerne på intranettet?
I forhold til medarbejderne så kan alle HTHs medarbejdere komme på intranettet, og her er det vigtigt for medarbejderne at de har sat sig ind i hinandens arbejde, selvom det ikke er i samme afdeling. Afdelinger som salg og produktion bliver nødt til at arbejde sammen for, at ordreprocessen ... Køb adgang for at læse mere

Caseeksamen om HTH | Informationsteknologi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.