Opgave 11.2 | Virksomhedsøkonomi B | Systime

Opgave 11.2 | Virksomhedsøkonomi B | Systime

Her finder du en besvarelse af opgave 11.2 fra bogen fra Systime Virksomhedsøkonomi B af Knud Erik Bang, Henrik Frølich, Jeanette Hassing, Marianne Poulsen og Gitte Størup.

Lærers kommentar

Super godt arbejdet, god forståelse for hvordan man laver en balance og resultatopgørelse.

Indhold

1. Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for år 12 med tilhørende noter
2. Opstil en balance pr. 31/12 år 12 med tilhørende noter
3. Forklar forskellen på regnskabsposterne afskrivning på biler og akkumulerede afskrivninger på biler
4. Redegør for begreberne "bruttofortjeneste" og "resultat af primær drift"

Opgave 11.2 | Virksomhedsøkonomi B | Systime

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.