Byplanlægning og byklima i Ørestad | Rapport | Naturgeografi B

  • STX 3.g
  • Naturgeografi B
  • 10
  • 7
  • 2238
  • PDF

Byplanlægning og byklima i Ørestad | Rapport | Naturgeografi B

Rapport i Naturgeografi B, som redegør for byklimaet i Ørestaden. Rapporten er opdelt i fire dele, som tilsammen giver et godt indblik i byplanlægningen. Rapporten besvarer følgende problemformulering: Er Ørestaden en vellykket planlagt by? Hvorfor/hvorfor ikke?

Lærers kommentar

Det er generelt en god rapport med tydelige pointer. Der en god baggrundsviden som I udmærket kombinerer med jeres observationer i felten. Det ville have været rigtig godt om I havde inddraget tallene fra jeres observation tydeligere i rapporten. Hvad målte I og hvad fortæller tallene? Så havde I haft et bedre naturvidenskabeligt grundlag at dokumentere jeres påstande ud fra. Karakter: 10

Indhold

1) Baggrund og status:
-Planlægning af Ørestad
-Udvikling
-Området
-Transportmuligheder
-Erhverv

2) Byrumsanalyse:
-Christianshavn vs. Ørestad

3) Byklima:
-Varme-ø-effekten
-Strålingsbalance
-Vindforhold
-Vandets kredsløb

4) Konklusion

Uddrag

A. Bagrund og status
Planlægning af Ørestad:
Ørestad en del af det nyere Københavns område. Den er beliggende på Amager og grænser op til Amager- og Kalvebod fælled. Ørestad har et areal på 5 kilometer i længden og 600 meter i bredden, det svare til 310 hektar. Og da den blev planlagt, lavede man også en helhedsplan.
En helhedsplan er en plan udstukket for at holde styr på hvad man vil have bygget, da det kan foregå over lang tid. En helhedsplan bliver lavet for at fastlægge og holde styr på hvor veje, grønne områder, arkitektur, udbygnings- og anvendelsesmuligheder skal være på et større område. Der kan være en eller flere lokalplaner, som giver mulighed for at kunne bygge nyt, bygge om på allerede eksisterende byggeri, bygge byrum eller landskaber. Helhedsplanen sørge for at området bliver tænkt ind i en sammenhæng med de omlæggende områder. Konkret giver det et indblik i de tanker og planer der er gjort om et større område.
I 1992 blev der udskrevet en international arkitektkonkurrence der havde til formål at udvikle den nye bydel. Konkurrencen blev afsluttet i 1994, men i 95 var der en offentlig debat om fire primære projekter, pga. denne debat blev et finsk arkitektholds forslag sat til at skulle danne grundlag for planlægningen.

Ørestads udvikling:
Udviklingen af Ørestaden forgår i overensstemmelse med det finske forslag, som vandt konkurrencen.
Helhedsplanen lægger op til at Ørestaden skal bygges så det bliver en bydel af høj international standard, med en arkitektur i topklasse. Det overordnet krav for Ørestaden i helhedsplanen er at det skal stå som et modstykke til det gamle København, og at bydelen skal have en arkitektonisk ... Køb adgang for at læse mere

Byplanlægning og byklima i Ørestad | Rapport | Naturgeografi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.