Brydningsloven og totalrefleksion - Forsøg og rapport i Fysik

  • STX 1.g
  • Fysik C
  • 12
  • 8
  • 1352
  • PDF

Brydningsloven og totalrefleksion - Forsøg og rapport i Fysik

Opgaven handler om brydningsloven, brydning og totalrefleksion.

Forsøgets formål
-At observere brydning og totalrefleksion ved en lysstråles møde med en grænseflade mellem to gennemsigtige materialer.
-At benytte brydningsloven til at bestemme lysets hastighed i et gennemsigtigt materiale.

Før udførelsen af forsøget blev et kompendium med overskriften "Brydning og totalrefleksion" udleveret.

Se også vores kompendium om bølger og brydning af lys.

Indhold

Forsøgets formål
Apparatur
Teori
Fremgangsmåde
Måleresultater, databehandling og analyse
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde
Først findes materialerne. Derefter plantes den halvmåneformede klods i centrum af papirets cirkel, så klodsen ligger på krydset mellem akserne. Lyskassen tilsluttes, og lyskassen placeres, så den rammer radius i cirklen. I dette forsøg er det vigtigt, at lysstrålen rammer den flade side af klodsen. Lysstrålens omrids markeres, og det er vigtigt, at både indfaldsvinklen og brydningsvinklen bliver markeret. Lyskassen flyttes og placeres cirka otte forskellige steder. Det gøres for at få så mange forskellige indfaldsvinkler og udfaldsvinkler som muligt. Det er dog imidlertid meget vigtigt, at klodsen ikke flyttes.
Det samme forsøg udføres igen, men klodsen vendes 180°. Dvs. at lyset rammer den krumme side først, hvor lysstrålen i det forrige forsøg ramte den flade side først. En cirkel uden streger på bruges, så der ikke hersker forvirring omkring, hvilke streger der hører til det pågældende forsøg. Indfaldsvinkel og udfaldsvinkel markers igen.
Når indfaldsvinklerne og udfaldsvinklerne er optegnet, måles vinklerne med en vinkelmåler og indsættes i et skema. Derefter udregnes sinus af vinklerne, og en graf for hvert forsøg bliver udarbejdet... Køb adgang for at læse mere

Brydningsloven og totalrefleksion - Forsøg og rapport i Fysik

[1]
Bedømmelser
  • 18-03-2015
    Virkelig god hjælp! tusind tak