Brancheanalyse af det danske dagligvaremarked

  • HHX 1. år
  • Afsætning A
  • 10
  • 9
  • 2546
  • PDF

Brancheanalyse af det danske dagligvaremarked

Her finder du besvarelse på en case i Afsætning A med en brancheanalyse af det danske dagligvaremarked. Opgaven er skrevet i 2015.

Dagligvarer, som omtalt i denne analyse, er defineret som forbrugsvarer, der købes og forbruges relativt hurtigt af de private forbrugere. Dagligvarer dækker både over fødevarer og diverse non-food produkter, såsom produkter til personlig pleje og let rengøring.

I vores opgavehjælp Dagligvarebranchen kan du læse et eksempel på, hvordan man analyserer discountbranchen ud fra Porters Five Forces.

Indhold

1. Hvad kaldes den konkurrenceform, som gælder for dagligvaremarkedet?
2. Redegør for, hvorledes supermarkederne og discountbutikkerne kan differentiere deres butikker og produkter fra hinanden.
3. Forklar hvilke indtrængningsbarrierer der eksisterer for dagligvarebranchen.
4. Udarbejd en brancheanalyse for dagligvarebranchen (Ved brug af Porters Five forces, en styrkevurdering og en samlet vurdering af branchens samlede attraktivitet)
5. Forklar, hvad en brancheanalyse kan anvendes til af marketingafdelingen

Uddrag

Dagligvaremarkedet klassificeres som værende et heterogent marked, da langt størstedelen af forbrugerne har stærke præferencer for deres dagligvarer. Nogle lægger vægt på den rigtige kvalitet, andre på den rigtige pris, nogle foretrækker økologiske og miljøvenlige varer, mens andre igen lægger mere vægt på udseendet eller måske serviceniveauet i butikken.

Endvidere findes der utroligt mange forskellige udbydere af dagligvarer i Danmark, herunder eksempelvis kiosker, varehuse, nærbutikker samt supermarkeder og discountbutikker – dog foregår langt størstedelen af salget fra diverse discount- og supermarkedskæder... Køb adgang for at læse mere

Brancheanalyse af det danske dagligvaremarked

[1]
Bedømmelser
  • 01-05-2016
    Fin analyse med masser af brugbar viden.