Brændværdi for peanuts og fyrfadslys | Fysikrapport

  • STX 1.g
  • Fysik C
  • 7
  • 7
  • 686
  • PDF

Brændværdi for peanuts og fyrfadslys | Fysikrapport

Dette er en rapport i Fysik C, som indeholder udregninger af brændværdier for en peanut og et fyrfadslys. Der er en grundlæggende teori om hvad brændværdi er. Der er også en efterfølgende diskussion med evt. fejlkilder til forsøget. Opgaven indeholder også en fremgangsmåde til forsøget og en kildeliste til sidst.

Lærers kommentar

!Jeg har vurderet opgaven til at være over middel vurderet i forhold til fysik c".
"I forhold til fejlklilden 'måleusikkerhed' så kunne I jo evt. prøve at undersøge hvor meget resultatet ville være anderledes hvis vægten vejede 0,02 g for lidt… Så længe I ikke undersøger det, ved man ikke om fejlkilden er stor eller ubetydelig".

Indhold

Indholdsfortegnelse: 2
Formål: 3
Teori: 3
Fremgangsmåde: 4
Resultater: 5
Diskussion: 7
Konklusion 8
Litteraturliste: 8

Uddrag

Vi går ud fra, at den energi peanutten har frigivet er lig med den mængde energi vandet har modtaget.
C er et vands specifikke varmekapacitet. Med Specifikke varmekapacitet menes ...

For at finde frem til energien, som peanutten har frigivet ved afbrændingen, skal man bruge følgende formel: ...

Ifølge en peanutpose har en peanut en brændværdi på 26,5 kj/g. Hvis vi omregner vores brændværdi for en peanut til kj/g bliver det 24,79 kj/g. Hvis vi sammenligner de to resultater, kan vi se, at ... Køb adgang for at læse mere

Brændværdi for peanuts og fyrfadslys | Fysikrapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Brændværdi for peanuts og fyrfadslys | Fysikrapport.