B&O's lagerstruktur og logistisk effektivitet | Virksomhedsøkonomi B

  • HHX 2. år
  • Virksomhedsøkonomi B
  • 12
  • 3
  • 907
  • PDF

B&O's lagerstruktur og logistisk effektivitet | Virksomhedsøkonomi B

Her finder du en analyse af B&O's lagerstruktur og hvordan denne har påvirket virksomhedens logistiske effektivitet. Analysen tager udgangspunkt i en virksomhedsøkonomisk relevant artikel, hvorefter der er udarbejdet en række spørgsmål hertil på de forskellige taksonomiske niveauer. Der ses nærmere på selve indholdet af den valgte artikel og hvordan ændringen i B&O's lagerstruktur har påvirket den logistiske effektivitet. Herudover er det blevet diskuteret fordele og ulemper ved at ændre lagerstrukturen. Slutteligt er det blevet vurderet hvilke overvejelser der skal tages før B&O vælger en ny transportform.

Artiklen, som er anvendt i opgaven, er denne "Direkte distribution til hele verden".

Lærers kommentar

Rigtig god besvarelse, bruger begreberne godt.

Studienets kommentar

Har du svært ved at løse opgaver om logistik?

Så få hjælp i Studienets vejledning til opgaver om logistik, lagerstyring og logistisk effektivitet.

Indhold

1. Søg efter en VØ-relevant artikel på http://skoda.emu.dk/ (INFOMEDIA) (Husk – den første er ikke nødvendigvis den bedste)
Redegør skriftligt for indholdet - og argumenter i forlængelse heraf for, hvorfor artiklen er relevant for faget.
Analyser hvordan ændringen i B&O's lagerstruktur, har påvirket den logistiske effektivitet
Diskutere hvilke fordele og hvilke ulemper der, ved at B&O ændrer deres lagerstruktur
Vurder hvilke overvejelser der skal tages, før transportformen, luftfragt, vælges.

Uddrag

Redegør skriftligt for indholdet - og argumenter i forlængelse heraf for, hvorfor artiklen er relevant for faget.
For at forbedre Bang & Olufsens logistik valgte virksomheden i samarbejde med Langebæk Logistik at etablere et nyt centrallager og distributionsanlæg i Herning. Tidligere foregik distributionen fra et centrallager i Struer, men grundet store udfordringer med kapacitet og produktivitet, henvendte B&O sig til Langebæk Logistik, der fik til opgave at designe den mest optimale løsning til et nyt centrallagere. Denne artikel er relevant for VØ, da artiklen beskriver, hvordan B&O's logistik er.

Analyser hvordan ændringen i B&O's lagerstruktur, har påvirket den logistiske effektivitet
Efter implementeringen af et nyt automatiseret centrallager og distributionsanlæg i Herning har virksomheden forbedret dens leveringsoverholdelse ifølge logistik- og distributionschefen Peter Bogh Lindegaard. Produktiviteten på det tidligere centrallager var påvirket af især manuelle processer og arbejdsgange, hvilket medførte mange fejl i leverancer. Med det nye 20.000 kvm lager havde Bang & Olufsen i januar og februar 2012 fem fejl i 18.000 leverancer. Selskabet er med den nye logistikstrategi blevet bedre til at levere i rette i tid, i rette mængde og på det aftalte sted. Resultatet af denne forbedring, er at virksomheden har reduceret sine mangelomkostninger i henhold til at den manglende leveringsoverholdelse er faldet... Køb adgang for at læse mere

B&O's lagerstruktur og logistisk effektivitet | Virksomhedsøkonomi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.