Bog & Idé | Analyse | Afsætning A

Se flere bedømmelser 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 (3 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

HHX 3. år

Fag

Afsætning A

Karakter

Ingen givet

Antal sider

8

Antal ord

3178

Filformat

PDF

Bog & Idé | Analyse | Afsætning A

Her finder du en besvarelse af eksamenssættet vedrørende Bog & Idé til Afsætning A fra maj 2016.

Eksamenssættet tager udgangspunkt i en karakteristik af virksomheden, hvorefter der er udarbejdet en analyse af virksomhedens omverdensforhold. Hernæst er der udarbejdet en analyse af købsadfærden for køb af bøger. Slutteligt er der foretaget en diskussion af Bog & Idés konkurrence- og vækststrategier.

Indhold
1. Virksomhedskarakteristik
2. Analyse af Bog & Idés omverdensforhold
3. Analyse af købsadfærd for køb af bøger
4. Diskuter Bog & Idés konkurrencestrategi og vækststrategi

Uddrag
VIRKSOMHEDSKARAKTERSTIK

Her vil jeg lave en kort og grundig karakteristik af Bog & idé. Det vil jeg gøre for at give et indblik i hvad Bog og idé er for en slags virksomhed og dermed opnå en grundviden om virksomheden, som vil hjælpe mig i min analyse og diskussion af virksomheden.

Bog & idé er en boghandlerkede med 98 butikker i Danmark. Bog & idé blev etableret i 1988 og 1998, som to selvstændige kæder – ”Bog & idé” og ”Bøger & papir”. Bog & idé lægger stor vægt på kundepleje og god service. Altså ønsker de at hjælpe kunden igennem en god købsproces, hvor de hjælper med vejledning samt sikre deres garanti.

Kæden har fælles logo og et obligatorisk sortiment, så kunderne får de samme varer i alle butikker, dog er det muligt at tage egne varer ind, så den enkelte butik får mulighed for at til passe sig de lokale kunder. Bogsalget udgør omkring 50 % af den samlede omsætning for Bog & idé og salget af bøger er vokset samt ligget på et stabilt salg årene inden. Bog & Idé appellerer til en bred del af befolkningen landet over dog med en overvægt fra aldersgruppen 40 – 59 år, børnefamilier og hustande med en mellem eller høj indkomst. Der er en stigende tendens til E – handel specielt fra den yngre del af befolkningen og derfor har Bog & idé også en E – handel for at fange et yngre segment.... [læs mere nu]