Bølgers hastighed | Fysik C

  • STX 1.g
  • Fysik C
  • 7
  • 10
  • 949
  • PDF

Rapport: Bølgers hastighed | Fysik C

Rapport i Fysik C om bølgers hastighed.

Forsøgets formål lyder:

"Formålet med dette forsøg var at vi skulle bevise hvilke elementer der har indflydelse på bølgers størrelse/frekvens. I første forsøg var formålet at fastslå, længden på snoren har en indflydelse på antallet af bølger. Så skulle vi i andet forsøg var vise hvorledes vægten påvirker bølgerne, og det var så formålet i 2 forsøg. I tredje forsøg, der skulle vi bruge forskellige benytte snor af forskellige materialer, og dermed hvilken indflydelse det har på bølgerne."

Indhold

- Formål
- Remedier
- Forsøgsbeskrivelse
- Forsøg 1 forskellige snor længder
- Forsøg 2 forskellige lodder
- Forsøg 3 forskellige materialer
- Resultater og udregninger
- Forsøg 1 forskellige snor længder
- Forsøg 2 forskellige lod (forskellig vægt) (snor på 100cm)
- Forsøg 3 forskellige snor materialer (lod på 150g)
- Fejlkilder
- Konklusion

Uddrag

Forsøgsbeskrivelse:
Vi startede med at spænde en trisse på border, lavede en lykke på den ene ende af snoren, og bandt den anden på multivibratoren. Derefter fandt vi tonegeneratoren samt frekvensmåleren og tilsluttede dem til Multivibratoren. Derefter bandt vi et stykke snor på tonegeneratoren, som så førte hen til trissen, og holderen, hvorefter der blev tilført et lod til, som skabte modstand selvfølgelig. Tone generatoren generer så derefter tonen, også strømmen som multivibratoren skal bruge for at udsende bølger ud gennem.

Forsøg 1 - forskellige snor længder:
I det 1 forsøg blev en ½ λ og frekvensen udregnet og derved også målt. Det blev gjort ved at vi ved at en ½ λ * 2, således vi fik én λ , hvorom frekvensmåleren sjovt nok målte frekvensen.
Derved finder vi V, og det er hastigheden. Der lyder formlen V = λ * f som er
Hastighed=λ*Frekvens

Da Frekvensen/Hz den ændrede sig op til flere gange, ville mig og gruppen afgøre antallet af bølger det var tænkeligt for os at få. Dernæst målte vi længden og tog antallet af bølger.
I første del af forsøg 1, brugte vi en snor på 140cm (1,40m) og den fik .... Køb adgang for at læse mere

Bølgers hastighed | Fysik C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.