Bølger | Noter til FysikABbogen 1

  • STX 2.g
  • Fysik B
  • Ingen givet
  • 4
  • 954
  • PDF

Bølger | Noter til FysikABbogen 1

I denne opgave finder du noter til Fysik B. Noterne er fra afsnit 10 om "Bølger" i iFysikAB-bogen (s. 202-250). Noterne handler blandt andet om harmoniske bølger, afbøjning, optisk gitter og spejling og brydning.

Uddrag

Noter til side 202-207
En harmonisk bølge kan beskrives med sinuskurver både i et (sted, udsving)- og i et (tid, udsving)-koordinatsystem. En harmonisk bølge er karakteriseret ved følgende:
Amplitude: A Det maksimale udsving fra ligevægtsstillingen
Bølgelængde, λ Afstanden mellem to nabobølgetoppe til et bestemt tidspunkt.
Periode, T: Tidsrummet mellem passage af to bølgetoppe på et bestemt sted.
Frekvens, f: Antal bølgetoppe, der passerer et bestemt sted pr. tid.
Der gælder, at f= 1/T
Hastighed, v: Hastigheden af en bølgetoppe... Køb adgang for at læse mere

Bølger | Noter til FysikABbogen 1

[1]
Bedømmelser
  • 24-05-2016
    Meget skuffet mangler overordnede forklaringer over tingene