Humant lysozym, Rivastigmin, Acetylsalicylsyre | STX Bioteknologi A Eksamen 2007

 • STX 2.g
 • Bioteknologi A
 • 12
 • 7
 • 1042
 • PDF

Humant lysozym, Rivastigmin, Acetylsalicylsyre | STX Bioteknologi A Eksamen 2007

Fuld besvarelse af opgaverne fra eksamen i bioteknologi A på STX i 2007, delopgaverne handler om:

1. Humant lysozym
2. Rivastigmin
3. Acetylsalicylsyre (Aspirin)

Herunder standardkurve, mængdeberegning, molekyle- og proteinstrukturanalyse, enzymer, transmitterstoffer mm.

Uddrag

a)

Humant lysozym består i sin primære struktur af en peptidkæde på 130 aminosyrer, som er enten positivt eller negativt ladede, upolære og polære. I peptidkæden er aminosyrerne bundet sammen af peptidbindinger der er kovalente bindinger mellem den ene aminosyres carboxylgruppe og den andens aminogruppe.
I den sekundære struktur består det humane lysozym af 7 α-helixer og en antiparallel β-helix. α-helixerne er en spiralformet styktur, hvor et hydrogenatom fra den ene aminosyre danner en hydrogenbinding med et oxygenatom fra en aminosyre fire numre videre i kæden. β-helixen er en flad, foldet struktur, som fungerer på samme måde, med hydrogenbindinger mellem hydrogen og oxygen. Kæden ligger altså i en zig-zag struktur og det varierer hvilke numre i kæden der danner hydrogenbindinger... Køb adgang for at læse mere

Humant lysozym, Rivastigmin, Acetylsalicylsyre | STX Bioteknologi A Eksamen 2007

[2]
Bedømmelser
 • 07-02-2014
  Gode besvarelser. Godt med noget inspiration, når man er gået i stå med opgave, så man kan komme videre og finde evt ny information omkring emnet. Den del der gav mig bedst inspiration/hjælp, var delen omkring Rivastigmin. Jeg mener ikke, at der er nogle mangler. På denne opgave.
 • 22-03-2015
  God beskrivelse angående proteinstruktur