Besvarelse: Er der mad nok til alle? | Naturgeografi C

  • STX 1.g
  • Naturgeografi C
  • Ingen givet
  • 6
  • 1163
  • PDF

Besvarelse: Er der mad nok til alle? | Naturgeografi C

Opgaven besvarer 3 spørgsmål om fødevareforsyningen i verden, og forsøger at besvare spørgsmålet: Er der mad nok til alle?. Derudover bliver der også stillet en opgave, som har til formål at løse fødevareproblemet. Opgaven er suppleret med flere illustrationer.

Indhold

Opgave 1: Er der mad nok til alle?
Opgave 2: Hvordan indvirker klimaforandringerne
Opgave 3: Optimering af landbruget

Uddrag

Når så flere drivhusgasser bliver optaget i ozonlaget, ville langbølget stråling fra solen kun kunne kom ind gennem ozonlaget, men ville ikke kunne trænge ud gennem ozonlaget igen. Som ville medfører en varme stigning på 0,3 og 4,8 grader i løbet af de næste 100 år, den forøget varme ville øge chancen for ørkendannelse i Australien og resten af verden. Naturgrundlaget er en sammenhængen mellem klima, vegetation og jordbund. Klimaet ser ud til at blive 3-5 grader varmer, måske endda mere på grund af drivhuseffekten og i Australien er der i forvejen rigtigt varmt. Varmen er virkeligt dårligt for både vegetation og jordbunden. Varmen vil gøre at der kun kan vokse vegetation der kan holde til den ekstreme varme, varmen ville også gøre jordbund tør og ufrugtbar, så der skal mere vand til hvis landmændene skal have noget til at gro.
Bæredygtighed kan deles op i 3 principper økologisk, økonomisk og social bæredygtighed, økologiskbæredygtighed er udvikling af samfundet som skal forgå inde for rammerne af det eksisterende naturgrundlag, økonomiskbæredygtighed en økonomisk udvikling der skal være til gavn for alle i et samfund og social udvikling af et samfund skal komme alle medlemmer af det på gældende samfund til gode. I den her situation vil landbruget ikke være bæredygtigt mere, men stadig nødvendigt til at brødføde landet. Landbruget i Australien vil ikke være økonomisk bæredygtigt mere, fordi der skulle for mange ressourcer i forhold til udbyttet af landbruget... Køb adgang for at læse mere

Besvarelse: Er der mad nok til alle? | Naturgeografi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.