Danmarks Konkurrenceevne | International Økonomi

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 10
 • 10
 • 3308
 • PDF

Danmarks Konkurrenceevne | International Økonomi

Opgaven indeholder en besvarelse af eksamenssættet i International Økonomi fra juni 2008 om "Danmarks Konkurrenceevne".

I opgaven gennemgår jeg følgende, og giver svar på spørgsmålene:
Opgave 1
a) Redegør for begrebet konkurrenceevne. Giv på baggrund af bilag 1 og 2
eksempler på faktorer, der påvirker konkurrenceevnen.
b) Redegør på baggrund af bilag 2 for lønudviklingen i Danmark og udlandet i perioden 2005-2009.
c) I bilag 2 udtaler de økonomiske vismænd: ”Da produktivitetsudviklingen ikke kan antages at kompensere for den forventede merlønstigning i Danmark, må der imødeses en markant forværring af konkurrenceevnen og dermed tab af markedsandele”. Forklar med udgangspunkt i bilaget, hvad der menes med
dette citat.
d) Redegør kortfattet for begrebet den effektive kronekurs. Forklar på baggrund af bilag 3, hvordan udviklingen i den effektive kronekurs har påvirket
Danmarks konkurrenceevne i perioden 1997-2006.

Opgave 2
Analyser med udgangspunkt i bilagene styrker og svagheder ved Danmarks konkurrenceevne.
Analyser herunder hvorledes en overophedning af dansk økonomi, som beskrevet i bilag 5, påvirker konkurrenceevnen og opfyldelsen af de samfundsøkonomiske mål.

Opgave 3
Diskuter og vurder hvordan økonomiske politikker kan anvendes til at forbedre Danmarks konkurrenceevne. Vurder herunder hvilke økonomiske politikker.

Lærers kommentar

Jeg har vedhæftet det rettede dokument, så i kan selv se rettelserne fra min lærer af.

Studienets kommentar

En udmærket besvarelse af eksamenssættet. Opgaven er grundigt kommenteret af læreren.

Indhold

Opgave 1 om a) konkurrenceevne og faktorer, der påvirker konkurrencen, b) lønudviklingen i Danmark og udlandet, c) forholdet mellem produktivitetsstigninger og lønstigninger og d) den effektive kronekurs.

Opgave 2 handler om styrker og svagheder ved Danmarks konkurrenceevne og risici ved overophedning af dansk økonomi.

Opgave 3 handler om økonomiske politikker, der kan forbedre Danmarks konkurrenceevne.

Uddrag

"Opgave 3
Diskuter og vurder hvordan økonomisk politikker kan anvendes til at forbedre Danmarks konkurrenceevne. Vurder herunder hvilke økonomiske politikker Danmark i den aktuelle økonomiske situation kan anvende til at forbedre konkurrenceevnen.
Danmark kan benytte sig af den danske arbejdsmarkedspolitik, hvor man forsøger at:
- Lav jobbeskyttelse – lempelig fyringsregler i mange brancher
- Stramme rådighedsregler
- Favorable dagpengeregler – høj kompensationsgrad
- Aktiv arbejdsmarkedspolitik
Man kan ved at benytte sig af arbejdsmarkedspolitikken, herunder indkomstpolitikken, gøre udbuddet af arbejdspladser større.

Her er der mange ting man kan ændre ved, økonomen Kim Graugaard udtaler således: ”Organisationen opfordrer til, at regeringen drøfter en afskaffelse af efterlønnen, sænker marginalskatten og samtidig fastholder hovedlinjerne i den jobplan, som blev præsenteret før valget.” En afskaffelse af efterlønnen vil betyde at folk bliver i længere tid på arbejdsmarkedet, samt ikke får penge for at gå af tidligere. Sænke marginalskatte kunne også være en mulighed.

Man kunne også foretage ændringer i reglerne på kontanthjælp og dagpenge, så folk ikke kan gå hjemme og tjene det samme som folk der arbejder, på den måde kommer kontanthjælp og dagpenge folkene ud på arbejdsmarkedet. Samtidigt med, at der er flere som står og søger job, kan virksomhederne også nemmere begrænse lønstigningerne, da de nemmere kan finde en afløser, hvis nogle kræver lønforhøjelse. En reduktion..."... Køb adgang for at læse mere

Danmarks Konkurrenceevne | International Økonomi

[7]
Bedømmelser
 • 06-01-2015
  en ganske udemærket opgave, når div. fejl er rettet.
 • 13-05-2014
  Skal lige rettes i gennem så er den god.
 • 13-03-2016
  Super god opgave - kunne bruges
 • 07-10-2015
  SKide godt! kunne bruges