Bestemmelse af lysets bølgelængde | Rapport | Fysik

  • STX 1.g
  • Fysik B
  • 12
  • 11
  • 1881
  • PDF

Bestemmelse af lysets bølgelængde | Rapport | Fysik

Denne rapport i Fysik B indeholder tre forsøg om bestemmelse af lysets bølgelængde.

Forsøg 1: Formålet med dette forsøg er at bestemme bølgelængden af lyset i en bestemt farve fra en laser.
Forsøg 2: Formålet med dette forsøg er at bestemme afstanden mellem sporene på en CD, ved at bruge den som et optisk gitter.
Forsøg 3: Formålet med dette forsøg er at bestemme bølgelængden af en farve vi selv vælger.

Lærers kommentar

Det er jo helt vildt - du har lavet et lille mesterværk! Flot arbejde hele vejen igennem

Indhold

Formål: 2
Teori: 2
Materialer: 5
Metode: 5
Data og databehandling: 6
Diskussion: 8
Konklusion: 10
Perspektivering: 10

Uddrag

Teori:
Lys kan forstås som både bølger og partikler, da lys har både bølge- og partikelegenskaber.

Et atom kan enten absorbere (optage) en foton eller emittere (udsende) en foton. Hvis der kommer en foton, der opfylder kvantebetingelsen, absorberer atomet fotonen, og atomet springer fra grundtilstanden til en tilstand med større energi. Kvantebetingelsen går ud på, at fotonen der kommer udefra, skal have en energi svarende til energiforskellen mellem de to skaller fotonen i atomet springer til og fra. Når fotonen har sprunget fra grundtilstanden til tilstanden med større energi, er atomet i en exciteret tilstand. Atomet vil gerne have så lav energi som muligt, så det emitterer en foton med tilsvarende stor energi, som den absorberede foton og springer tilbage til grundstanden. Når atomet emitterer en foton udsendes lys.
Farven på lyset afhænger af energiforskellen mellem grundtilstanden og den exciterede til-stand.

Lys er elektromagnetisk stråling, og denne type stråling kan opdeles i det elektromagnetiske spektrum. Hvis energiforskellen mellem grundtilstanden og den exciterede tilstand er stor, har lyset en stor energi og tilsvarende er det med en lille energi. Hvis vi kigger på det elek-tromagnetiske spektrum, indeholder det elektromagnetisk stråling i rækkefølge fra stor til lille energi: gamma stråling, røntgen stråling, ultraviolette bølger, synligt lys, infrarøde bøl-ger, mikrobølger og radiobølger... Køb adgang for at læse mere

Bestemmelse af lysets bølgelængde | Rapport | Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.