Bernoullis Princip | Fysik

 • HTX 2. år
 • Fysik B
 • 12
 • 14
 • 4032
 • PDF

Eksamensprojekt: Bernoullis Princip | Fysik

Opgaven er en besvarelse på eksamensrapporten i Fysik B på HTX. Den omhandler Daniel Bernoulli og hans princip for, hvordan fly kan flyve/lette, herunder overtryk og undertryk.

Dokumenterer forskellige faktorer, som påvirker opdriften ved fx en flyvinge.

Opgaven gik ud på at dokumentere anvendelse af teori indenfor faget, samt anvendelse af udstyr fra faget og dokumentere fejlkilder, komme ind på diskussion, perspektivering og til sidst en konklusion.

Lærers kommentar

"God rapport!
Du får snakket om en del gode ting undervejs, som har indflydelse på forsøget.
Fint du får præsenteret dine overvejelser undervejs.
Regressionen til data for opdrift skulle helst være 0, når vindhastigheden er 0, hvorfor mon?
Karakter - 12"

Indhold

Indledning
Formål
Teori
Bernoullis princip
Trykforskel, opdrift og vingeprofil
Luftstrøm, laminar strømning og turbulens
Materialer
Fremgangsmåde og forsøgsopstilling
Procedure for målingerne (med vinge - selveforsøget)
Ekstra undersøgelse (uden vinge og newtonmeter)
Målte resultater
Vindhastigheden forskellige steder ved udgangen af røret (uden vinge)
Målte data for kraften F og vindhastigheden i m/s (med vinge - selve forsøget)
Målte data for blæserens forskellige styrker (uden vinge og newtonmeter)
Bearbejdede resultater
Vindhastigheden forskellige steder ved udgangen af røret (uden vinge)
Målte data for kraften F og vindhastigheden i m/s (med vinge - selveforsøget)
Målte data for blæserens forskellige styrker (uden vinge og newtonmeter)
Diskussion
Konklusion
Perspektivering

Uddrag

I dag har man mange flyvemaskiner og andre slags luftfaretøjer, som bruges til bl.a. fragt af varer og mennesker. For at et fly overhovedet skal kunne flyve, skal det bl.a. have en eller flere faste vinger som danner en kraft der hedder opdrift. Dette sker når vinger bevæger sig gennem luften med en relativ høj fart. Men hvorfor er det egentlig, at fly kan flyve og ikke bare falder til jords?

I mange lærerbøger og på nettet er der stor stridighed omkring to kendte principper indenfor fysik, som begge forklarer, hvorfor et fly kan flyve1. For det første er der tale om Bernoullis princip, der siger, at når der dannes et lavtryk på en vinges overside og samtidigt et højere tryk på undersiden, så vil flyet lette. For det andet så er det Angle of Attack som stammer fra Isaac Newton, og han sagde, at en vinge presser luften nedad når den er vinklet rigtigt, og derved skaber en modsatrettet kraft på vingen som gør, at flyet letter. Dog er det ikke umiddelbart så let at beskrive, hvorfor et fly kan flyve, da man også skal tage højde for andre love og kræfter såsom luftmodstand, aerodynamik, tyngdekraften osv. I denne rapport sættes der kun fokus på Bernoullis forklaring på, hvorfor et fly kan flyve... Køb adgang for at læse mere

Bernoullis Princip | Fysik

[2]
Bedømmelser
 • 08-05-2016
  Givet af HTX-elev på 2. år
  Rigtig god Teori, men rester kan ikke rigtig brugs med mindre du opstiller det på samme måde.
 • 09-06-2022
  Givet af 2.g'er på STX