Befolkningsvækst og fødevareforsyning | Spørgsmål og svar | NF

Befolkningsvækst og fødevareforsyning | Spørgsmål og svar | NF

Besvarelse af lærerstillede spørgsmål i Naturvidenskabelig faggruppe (Geografi) om befolkningstilvækst og fødevareforsyning.

Spørgsmålene er blandt andet besvaret vha. og lavet ud fra siderne 83-90, 153-162 og 167 i lærebogen "Alverdens Geografi", artiklen "Kunsten at brødføde verdens befolkning" af Kristian Thorup-Kristensen samt hjemmesiden feedingtheworld.dk

Målet med besvarelsen af spørgsmålene var:
At bruge forskelligt materiale til at undersøge og sammenligne væksten i befolkning og fødevareproduktion i verden.
At få indsigt i vigtige udfordringer for fremtidens fødevareproduktion.

Spørgsmålene der besvares

1. Redegør kort for den sammenhæng Malthus beskrev mellem befolkningsvækst og fødevarer og forklar kort, på hvilke områder han tog fejl. (AG, s. 88-89)

2. Benyt fig. 7.19, s. 167 i AG til at beregne absolut og relativ vækst for a) kornproduktion og b) kornproduktion pr. indb. Benyt tallene fra 1980 og 2004 (2002). Lav beregningerne for Afrika syd for Sahara og Danmark og sammenlign resultaterne.

3. Forklar resultaterne i spørgsmål 2 ud fra tabellen ”naturlig befolkningstilvækst”

4. Beregn og sammenlign den relative befolkningstilvækst fra 1970 til 2007 i ilande og ulande. (Tabel om ”Verdens befolkning”)
Benyt begreberne og baggrundsfaktorerne fra den demografiske transitionsmodel til at forklare forskellene. (AG s. 83-88)

5. Forklar/påvis nogle udfordringer for verdens fødevareproduktion fremover. (Kom bl.a. ind på befolkningsvækst, kødproduktion og klimaspørgsmål). Brug gerne figurmateriale. (Brug AG, ”Kunsten at brødføde…”, http://www.feedingtheworld.dk/ og andet)

6. Diskuter nogle muligheder for at skaffe mad nok i fremtiden. (Samme materiale som ved 5)

Uddrag

Malthus mente at befolkningen i England ville stige massivt, og at fødevare produktionen ikke ville kunne følge med. Så han troede der ville komme en ubalance mellem befolkning og fødevarer. Han mente også at ...

---

På verdens plan i 1980 blev der produceret for 1550ton, og der blev brugt 350 kg per indbygger årligt. I 2004 blev der produceret for 2252 ton, og der blev brugt 362 kg per indbygger årligt. Afrika syd for Sahara 1980 produceret de...

---

Grunden til der kommer et er højre forbrug er fordi der er en faldene dødsrate. Som hvis man kigger Afrika syd for Sahara så er dødsraten faldet, fra 18 promille til 14 promille så er fødselsraten er også faldet fra 47 promille til ...

---

Hvis man kigger på den her graf for i-landene, så kan man se at fødsels, og dødsraten er faldene og rammer til sidst en lighed mellem døds og fødselsrate. Som nok har og gøre med at de fleste i-lande er blevet industrialiseret, så folk ... Køb adgang for at læse mere

Befolkningsvækst og fødevareforsyning | Spørgsmål og svar | NF

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.