Bæredygtighed og fødevarer | Naturgeografi

  • STX 3.g
  • Naturgeografi B
  • 10
  • 4
  • 1154
  • PDF

Bæredygtighed og fødevarer | Naturgeografi

Her finder du en opgave i Naturgeografi B om bæredygtighed i forbindelse med førevareproduktion.

Følgende opgaver besvares:

Hvordan kan man sikre en bæredygtig fødevareproduktion i fattigere lande?

Hvilke muligheder og begrænsninger er der for at omlægge fødevareproduktionen, så den kan dække Verdens fødevarebehov?

Inddrag herunder artiklen på http://www.b.dk/nationalt/verden-vil-med-lidt-hjaelp-kunne-broedfoede-ni-milliarder-mennesker.

Hvordan påvirkes Verdens fødevareproduktion af den globale opvarmning?

Lærers kommentar

Pæn faglighed med gode vinkler i hvert afsnit. Dit sprog er ikke helt klart, men du inddrager godt med kildematerialer og et par fornuftige figurer.
Karakter: 10↓

Elevens kommentar

Der er nogle ting der skal uddybes og formuleres anderledes

Uddrag

På nuværende tidspunkt importer Danmark godt 1.3 mio hektar Soja, primært fra Sydamerika. Før de her marker var der sandsynligvis regnskov . Den her regnskov er blevet fældet hvilket forårsager at den næste generation ikke kommer til at stå med samme miljø og naturressourcer, hvilket svækker bæredygtigheden miljømæssigt. I og med at godt en tredjedel af den dyrkbare jord bliver brugt til foder til husdyr, bliver man nødt til at rive dele af regnskoven ned for at opretholde produktionen af fødevare til befolkningen. For at undgå dette kunne man sætte prisen op på animalske produkter. Derved vil befolkningen højst sandsynlig begynde at købe vegetabilske produkter i stedet, og på den måde bliver arealerne udnyttet til at brødføde den menneskelige befolkning... Køb adgang for at læse mere

Bæredygtighed og fødevarer | Naturgeografi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.