Avedøre-Værket - Projekt i Matematik - HTX

 • HTX 3. år
 • Matematik A
 • 12
 • 16
 • 2113
 • PDF

Avedøre-Værket - Projekt i Matematik - HTX

Denne opgave er en besvarelse af projektet "Avedøreværket" om vektorer i rummet.

Det er et projekt som er udtaget fra bogen "Mat A HTX" i kapitlet omhandlende vektorer i rummet.

Der er i alt fra opgave a til opgave j.

a) Bestem koordinaterne til punkt B i grundfladen.
b) Opstil en parameterfremstilling for den linje, der går gennem B og P.
c)Bestem koordinaterne til punkt D.
d)Opstil en ligning for planen.
e) Beregn vinklen mellem en af pyramidestubbens skrå sider og grundplanen, xy.
f) Opstil en ligning for planen
g) Beregn vinklen mellem
h) Opstil en parameterfremstilling for skæringslinjen mellem
i) Beregn arealet af den del af planen, der afgrænses af punkterne F, G og H.
j) Beregn længden af storaksen til den ellipse, der udgør en udskæring til et af rørene i taget.

Lærers kommentar

Det var en god og grundig forklaring af hver opgave med relevante valideringer af de forskellige opgaver.

Indhold

Opgave beskrivelse
Opgave analyse og teori
Dokumentation og verifikation
Konklusion

Uddrag

"Opgave beskrivelse:
På nedenstående figur ses en kedelbygning. Bygningen er formet som en pyramidestub med
kvadratisk grundflade, hvis kandtlængde AB = BC = 40 m. Pyramidestubbens 4 sider danner samme
inkel med grundplanen.

Pyramidestubben er placeret i et 3-dimensionalt koordinatsystem med grundfladen i xy-planen, hvor
hjørnepunkterne A=(40,0,0) og C=(0,40,0).

Forlængelsen af pyramidestubbens skrå kanter ender i en spids, P=(20,20,80).
Pyramidestubbens øverste flade er skrå. På den kant, der er parallel med stykket AB, er punkt D =
På den modsatte kant er punkt E =
Punkterne A, B og D er beliggende i planen
På pyramidestubben ses en kasseformet udbygning. En af skæringslinjerne mellem denne og
pyramidestubben udgøres af stykket FG.

Punkterne F = (40,28,0), G = og H = (40,28,
22) er beliggende i planen
To udluftningsrør, som går gennem en udskæring i taget, har samme diameter, D=700 mm."... Køb adgang for at læse mere

Avedøre-Værket - Projekt i Matematik - HTX

[2]
Bedømmelser
 • 04-09-2013
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Den er nem at overskue. Personligt brugte jeg opgaven til at se om resultaterne var ens, og nogen hit til hvilken vej jeg skulle. Resultaterne er markeret med orange. konklusion er efter min mening for kort. derfor "kun" 5 stjerner. Udover konklusionen er det en rigtig god vedledning fordi den forklar så alle kan forstå det.
 • 09-10-2017
  Fik opgave hvis man sidder lidt fast. Let at overskue og forstå