Atombindinger - Ionbindinger og Elektronparbinding

  • STX 1.g
  • Kemi B
  • 12
  • 10
  • 1578
  • PDF

Rapport: Atombindinger - Ionbindinger og Elektronparbinding

Rapporten handler om atombindinger. Vi kommer ind på ionbindinger, elektronparbindinger og polære elektronparbindinger.

Lærers kommentar

Virkelig flot opgave! Godt disponeret, mange gode detaljer, fine figurer og gode eksempler. Sådan skal det gøres!

Indhold

Teori
- Atomer
- Grundstoffer / det periodiske system
- Ædelgasser
- Ioner
- Oktetreglen
- Elektronegativitet
Ionbindinger
- Grundregler
- Navngivning
- Eksempler
Elektronparbinding
- Grundregler
- Navngivning
- Eksempler
Polær elektronparbinding
- Grundregler
- Eksempler
Opsummering

Uddrag

Det periodiske system er opbygget af 18 lodrette grupper og 7 vandrette perioder. Gruppe 1-2 og 13-18 kaldes hovedgrupper – her har atomerne det samme antal elektroner i yderste skal som det sidste ciffer i gruppenummeret. Fx Na står i gruppe 1, og har derfor én elektron i yderste skal. Cl står i gruppe 17 og har derfor 7 elektroner i yderste skal. He er den eneste undtagelse, idet den kun har to elektroner i yderste skal, men står i gruppe 18. Grundstoffer der står i samme periode, er opbygget af atomer med elektronerne fordelt på lige mange skaller.

En periodes nummer er lig med nummeret på den yderste skal, der indeholder elektroner.
Det periodiske system har en trappelinje – til venstre for trappen er metaller og til højre for trappen er ikke-metallerne. De fleste grundstoffer er derfor metaller.

Metaller har metalglans, kan lede elektrisk strøm, og har høje smeltepunkter.
Ikke-metaller har lave smelte- og kogepunkter, kan ikke lede elektrisk strøm, og de fleste er gasser ved almindeligt tryk og stuetemperatur. Grundstofferne lige omkring trappelinjen kaldes halvmetaller og kan lede elektrisk strøm i en ringe grad... Køb adgang for at læse mere

Atombindinger - Ionbindinger og Elektronparbinding

[1]
Bedømmelser
  • 03-06-2016
    Virkeli gode noter.. tusin d tak