AT synopsis: Unges udfordringer i det senmoderne samfund

  • STX 2.g
  • AT (Samfundsfag A, Psykologi C)
  • Ingen givet
  • 7
  • 1588
  • PDF

AT synopsis: Unges udfordringer i det senmoderne samfund

Opgaven er skrevet i fagene samfundsfag og psykologi og er et sammenkog af SRO-opgaven. Den ser nærmere på, hvilke udfordringer unge har i det senmoderne samfund.

Problemformulering
 Hvilke udfordringer står unge overfor i deres identitetsdannelse i det senmoderne samfund?

 Hvilke roller spiller selvværdet for identitetsdannelsen (idet du inddrager vedlagte bilag)?

 Hvorvidt er socialiseringen i det senmoderne samfund med til at fremme narcissisme?

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i vores kompendium om emnet.

Lærers kommentar

Du har styr på metoderne og det er fantastisk, men havde dette været en studentereksamen, havde du kun fået 10.

Uddrag

1. Unges udfordringer i det senmoderne samfund
Den britiske sociolog Thomas Ziehe og den tyske professor i pædagogik Anthony Giddens er begge enige om at individet er blevet i stand til at danne sin egen identitet. Giddens mener at når man danner sin identitet, så reflekterer man. Når man reflekterer, så genspejler man sig i det samfund, der omgiver én, og dermed bliver man bevidst om, hvorfor man gør som man gør. Ziehe mener at når man danner sin identitet, så er man påvirket af den kulturelle frisættelse, men at man kan forme sin identitet som man ønsker den... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis: Unges udfordringer i det senmoderne samfund

[1]
Bedømmelser
  • 14-06-2013
    Lige hvad jeg havde brug for til inspiration!