AT synopsis: Tro og videnskab i senmoderne USA

  • STX 2.g
  • AT (Religion B, Engelsk A)
  • Ingen givet
  • 5
  • 1377
  • Word2007

AT synopsis: Tro og videnskab i senmoderne USA

Dette er en AT synopsis i Engelsk A og Religion B, der med udgangspunkt i Intelligent Design belyser forholdet mellem tro og videnskab i det senmoderne USA.

Problemformulering
Hvordan er og hvordan italesættes forholdet mellem tro og videnskab i det senmoderne USA?

Underspørgsmål
1. Hvad er tro og hvad er videnskab?
Hvad karakteriserer overviden og overtro?
Hvilken form for argumentation anvender kreationisterne, repræsenteret af W. J. Bryan, til at understøtte deres tro?
2. Er Intelligent Design religion eller videnskab?
Er Intelligent Design en skjult form for kreationisme?
3. Hvad kendetegner religionen i det senmoderne samfund?
Kan Intelligent Design betegnes som en senmoderne religion?
4. Hvorfor er religionsdiskussion så omfattende i netop USA?

Indhold

Introduktion
Problemformulering
Underspørgsmål
Metode
Delkonklusioiner

Uddrag

Introduktion
De fleste vil umiddelbart påstå, at videnskab og tro er to vidt forskellige, uafhængige begreber, men tro og videnskab følges ofte ad, og skillelinjen mellem dem er hårfin. Hvad der helt præcist kendetegner de to, er svært at definere, men vi har gjort et forsøg, med fokus på debatten i det amerikanske senmoderne samfund.

Metode
Vi har besvaret problemformuleringen ved hjælp af religion og engelsk, der repræsenterer det humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet. Ens for de to fag er, at de anvender metoder fra andre fag som historie og samfundsfag, og fokuserer på en tekstnær analyse, der forholder sig kritisk og analyserende til afsenderen.
Inden for religionsfaget har vi lavet begrebs- og indholdsanalyser af tekster omhandlende kreationismen og Intelligent Design. Vi har overvejende læst tekster med en ekstern synsvinkel, ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis: Tro og videnskab i senmoderne USA

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.