AT synopsis om stress i det senmoderne samfund

  • STX 3.g
  • AT (Psykologi C, Samfundsfag A)
  • Ingen givet
  • 9
  • 2792
  • PDF

AT synopsis om stress i det senmoderne samfund

AT synopsis i Samfundsfag A og Psykologi C om stress. Overemne: Grænser.

Problemformulering

Hvorledes er arbejdsrelateret stress i dag, en konsekvens af det senmoderne samfunds mangel på grænser?

Problemstillinger:

I. Redegør for hvad stress er og hvilke faktorer der spiller ind.
II. Analyser stress som en konsekvens af det grænseløse videns arbejde i dag og i forhold til Giddens senmoderne samfund.
III. Diskuter hvordan stress kan undgås og/eller reduceres i nutidens ”senmoderne samfund.”

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i Studienets kompendium om det senmoderne samfund.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
De væsentligste delkonklusioner
Metode, empiri og teori
Ad. I
Der er 5 officielle typer krav.
Ad. II
Ad. III
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:

I 2013 var 69438 mænd og 80408 kvinder ud af 149846 undersøgte stressede. Dette er blot en undersøgelse af ca. 150 000 personer ud af det 5.5 mio. der er i Danmark. Det svarer til ca. 21,3 %. Stress er altså blevet men meget stor del af nutidens samfund. I 2010 var det kun 20,8% der var stressede. Det er altså også en voksende tilstand, men hvad er det der gør at vi som befolkning bliver mere og mere stressede? Hvad er stress egentlig? Længe har stress været un-derlagt et tabu og man vidste ikke helt hvad det var. Dermed ved man slet ik-ke hvordan man undgår det eller stopper det. I denne opgave vil jeg undersø-ge om stress i dag, og særligt i forbindelse med arbejde, er en konsekvens af mangel på grænser i det senmoderne samfund... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om stress i det senmoderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.