AT synopsis om Rom og Kristendom i Historie og Old

 • STX 2.g
 • AT (Historie A, Oldtidskundskab C)
 • Ingen givet
 • 8
 • 1881
 • PDF

AT synopsis om Rom og Kristendom i Historie og Old

En AT synopsis kombineret af historie A og oldtidskundskab C. Opgaven omhandler kristendommens etablering og udbredelse i det store romerrige. Heri forfølgelsen og den endelig status i riget.

Problemformulering
Hvordan blev kristendommen etableret og hvordan blev den udviklet til den "rigtige" kristendom?

Problemstillinger:
• Hvordan havde de kristne det i Rom i de første århundreder?
• Hvorfor blev netop kristendommen til en religion?
• Hvordan ændrede kristendommen sig fra kultstadiet til nutidens kristendom?

Elevens kommentar

Jeg fik 12 i fremlæggelse, men den er selvfølgelig baseret på synopsen. I fremlæggelsen valgte jeg at indrage noget nyt stof under første problemstilling, hvor jeg herefter brugte kildekritik til at analyse stoffet. Her tog jeg udgangspunkt i tendens metoden, som omhandler skribents holdning.

Indhold

Problemformulering Problemstillinger Metode og Teori

 • 1/2. Håndskilde
 • Samtidighed
 • Tendens
 • Historisk syn
Svar på problemstillinger
 1. Hvordan havde de kristne det i Rom i de første århundreder?
 2. Hvorfor blev netop kristendommen til en religion?
 3. Hvordan ændrede kristendommen sig fra kultstadiet til nutidens kristendom?
Konklusioner:
 • Konklusion på første problemstilling: hvordan havde de kristne det i Rom i de første 1århundreder?
 • Konklusion på anden problemstilling: hvorfor blev netop kristendommen til en religion?
 • Konklusion på tredje problemstilling: hvordan ændrede kristendommen sig fra kultstadiet til nutidens kristendom?
 • Sammenfattet konklusion
Litteraturliste

Uddrag

I starten blev de kristne tolereret af staten og folket, som en ny harmløs kult i Rom, til dels fordi de mindede om jøderne, der var velansete, og til dels fordi katakomberne under rom var fyldt med andre kulter såsom Mithras kulten, Isis kulten og Cybele Kulten. Der gik dog ikke lang tid før de kristne kom på tværs med den romerske statsmagt. I år 109-111 blev Plinius den Yngre sendt til Anatolien i Tyrkiet af kejser Trajan, her stødte han første gang på de kristne og han skrev hjem til kejseren for at meddele, at han havde beordret at alle de kristne i byen der ikke ville vedkende sig den romerske religion skulle henrettes, han var dog i tvivl om hvad der skulle gøres med dem, der sagde at de ikke var kristne længere. Kejser Trajan beordrede herefter, at i de kristne ikke måtte jages, anonyme tip ville blive ignoreret, og at de kristne kunne slippe helskindet, hvis de altså accepterede de romerske guder. I år 202 udstedte kejser... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Rom og Kristendom i Historie og Old

[1]
Bedømmelser
 • 01-04-2019
  Givet af 3.g'er på STX
  Meget meget kort metodeafsnit