AT synopsis: Renæssancen og kirkens position

  • STX 3.g
  • AT (Historie A, Religion C)
  • Ingen givet
  • 6
  • 1832
  • PDF

AT synopsis: Renæssancen og kirkens position

Her finder du en synopsis i Religion og Historie, som redegør for renæssancen og dens indflydelse på kirken.

Problemformulering
Renæssancen siges at være starten på en ny verdensopfattelse efter middelalderen. Hvilke samfundsopfattelser er opstået i denne periode og har disse nye samfundsopfattelser været med til at påvirke samfundets opfattelse af kirkens position?

Indhold

Hovedområder og fagkombination
Problemformulering
Metodeafsnit
Hvornår opstod renæssancen? Hvordan opstod renæssancen? Hvorfor opstod renæssancen?
Hvilke samfundsopfattelser havde mennesket i middelalderen?
Hvilke nye samfundsopfattelser fik man i renæssancen?
Svækkedes troen på kirken, ved det ændrede syn på Guds skaberværk?
Skabte disse nye opfattelser problemer i forhold til den gamle opfattelse af verden og påvirkede disse ændringer mennesket og samfundet?
Konklusion

Uddrag

Der findes ikke noget udtrykkeligt årstal på, hvornår renæssancen opstod, men betegnelsen ”renæssancen” - som betyder genfødsel - anvendes ofte som navn for tidsperioden i Europa, hvor middelalderens enhedskultur gik i opløsning og nationalkulturerne selvstændiggjorde sig. Denne periode anslås i europæisk sammenhæng til ca. 1330 til midten af 1500-tallet. Renæssancen opstod ikke af sig selv, men fordi, der var god grobund for dette. Derfor kan man sige, at perioden har sine rødder i begivenheder og opfattelser, der går langt tilbage førend dens frembrud, men at der ikke er noget entydigt svar på, hvorfor renæssancen opstod, men en stor del af renæssancens oprindelse ligger hos Araberne, som var den vigtigste kilde til den antikke tankeverden i middelalderen... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis: Renæssancen og kirkens position

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.