AT synopsis om PCB i Kemi A og Bioteknologi A

  • STX 2.g
  • AT (Kemi A, Bioteknologi A)
  • Godkendt
  • 7
  • 1397
  • PDF

AT synopsis om PCB i Kemi A og Bioteknologi A

AT synopsis i Kemi A og Bioteknologi A om hormonforstyrrende stoffer, hvor der er gået i dybden med "PCB".

Problemformulering

Sammenhængen mellem PCB og den hormonforstyrrende effekt på mennesker ønskes her belyst.

1) Hvordan er den kemiske struktur for PCB og hvordan er det fremstillet?
2) Hvordan virker PCB hormonforstyrrende på mennesker?
3) Hvad er grunden til at PCB ikke længere er benyttet?

Lærers kommentar

Der var brugt mere biologiske metoder end kemiske metoder. Ellers fint skrevet.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Bearbejdning af underspørgsmål 2
Metoder 4
Sammenfattende konklusion 5
Perspektivering til studierapport 5
Litteraturliste 6
Bilag 6

Uddrag

PCB er en forkortelse for en gruppe kemiske stoffer kaldet PolyChlorerede Bifenyler og er et voldsomt miljøskadeligt produkt, som ikke længere er lovligt at benytte. Når PCB optræder som et rent stof, opleves det som en gullig olielignende væske, som i mange år har været benyttet som blødgøringsmidler i byggematerialer, da den har en lang holdbarhed og har en god isoleringsevne. PCB blev benyttet i de industrialiserede lande i løbet af 1929. Stoffet blev da forbudt at sælge og producere i Danmark i år 1986, og siden 1994 har der været forbud mod alle produkter hvor ...

HVORDAN VIRKER PCB HORMONFORSTYRRENDE PÅ MENNESKER?
Hos industrien bliver PCB optaget i kroppen gennem indånding og berøring af stoffet, hvor den i de ikke industrialiserede lande, så som de arktiske områder, er optaget gennem føden. I disse arktiske områder er der en stor mængde af PCB i miljøet, som påvirker befolkningen. Stoffet er ...

Hvis en PCB forgiftning rammer en voksen, kan man risikere fysiske skader, hvorimod hvis en kvinde med et højt PCB niveau i kroppen får sig et barn, kan barnet risikere at få mentale skader. Ud over at det kan give fysiske skader og mentale skader, hos folk med et højt PCB niveau, kan det også komme dertil, hvor ...

HVAD ER GRUNDEN TIL AT PCB IKKE LÆNGERE ER BENYTTET?
PCB har sine gode sider i industrien med sin brandhæmmende effekt, høje isolerings evne, men også er et mere stabilt stof både fysisk og kemisk, som også påvirker det til at være mere holdbart under brug, men det er et stof som er utroligt farligt.
PCB nedbrydes meget ...

Metoder
Af metoder, til bearbejdning af underspørgsmål 2, er der blevet brugt en feltundersøgelse under de to opgivende undersøgelser og de er undersøgt med henholdsvis en kvalitativ- og kvantitativ metode. I undersøgelsen af de 600 mænd og 1400 gravide kvinder, som blev udført af Jens Peter Bonde, bruges der en ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om PCB i Kemi A og Bioteknologi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.