AT synopsis om OL som propaganda i antikken & Nazi-Tyskland

  • STX 2.g
  • AT (Historie A, Oldtidskundskab C)
  • Ingen givet
  • 6
  • 1774
  • PDF

AT synopsis om OL som propaganda i antikken & Nazi-Tyskland

Dette er en AT synopsis om hvordan OL (Olympiaden) har været anvendt som propaganda i antikken og under naziregimet. Synopsen er skrevet i fagene Historie A og Oldtidskundskab C.

Problemformulering
Hvordan blev de olympiske lege brugt som et politisk værktøj til kommunikation mellem stat og befolkning, i henholdsvis antikken og under naziregimet? Hvordan blev datidens atleter idealiseret, og hvordan blev den idealisering brugt som politisk propaganda.

Underspørgsmål:
1. Hvilke former for propaganda benyttes under antikken og naziregimet
2. Hvilke idealer skulle man som sportsmand leve op til i antikken, kontra under naziregimet?
3. Hvorfor blev atleterne brugt som politisk værktøj? Hvilken betydning havde de?
4. Hvilken effekt har sport som politisk propaganda?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Underspørgsmål
Empiri og metode/teori:
Ad 1.
Metodeafsnit
Analyseafsnit
Delkonklusionsafsnit
Ad 2.
Metodeafsnit
Analyseafsnit
Delkonklusionsafsnit
Ad 3.
Metodeafsnit
Analyseafsnit
Delkonklusionsafsnit
Ad 4.
Metodeafsnit
Analyseafsnit
Delkonklusionsafsnit
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Empiri og metode/teori:
I AT-6 forløbet har vi skrevet i fagene Oldtidskundskab og Historie. Vi har brugt metoder fra disse fag til at forstå bl.a. sporten i antikken og under naziregimet. Vi har valgt oldtidskundskab for at kunne bruge den social og kulturhistoriske analysemetode, på værker fra antikken. Vi har valgt historie som et samfundsfagligt værktøj, og brugt det i form af kildekritik på tekster, der omhandler antikken og Nazi-Tyskland.

Ad 1.
Metodeafsnit:
For at besvare ovenstående problemstilling, har vi anvendt den social og kulturhistoriske metode. Vi har brugt metode til at analysere dialogen, “Anacharsis” af Lucian. Herudover har vi også brugt en kildekritisk diskursanalyse til at analysere “Anacharsis” af Lucian.

Analyseafsnit:
I antikkens Grækenland, var sporten ikke kun en form for underholdning, men også en måde for arrangør og deltager at opnå kleos . Kleos var, blandt de højtstående borgere og kongelige, et af de vigtigste mål tilbage i antikken . Ved at arrangere en mindeværdig sportsbegivenhed, kunne ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om OL som propaganda i antikken & Nazi-Tyskland

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.