AT synopsis om Nazismens forførelse i Tysk og Historie

AT synopsis om Nazismens forførelse i Tysk og Historie

Her finder du et eksempel på en AT Synopsis i kombinationen Tysk og Historie om emnet Nazisme.

Ud fra problemformuleringen "Hvordan blev den demokratiske Weimarrepublik til en antiparlamentarisk et-partistat?" kommer synopsen ind på hvordan befolkningen blev forført af nazismen, og hvorfor nazismen fik sådan et stort omfang.

Få inspiration med opgaven til at skrive din egen AT Synopse i tysk og historie.

Studienets kommentar

Fin synopsis. Metodeafsnittet bør dog skrives om med fokus på de faglige metoder, der er anvendt i opgaven. Undgå irrelevant brug af begreber som "induktiv" metode og lignende.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
Metoder
Delkonklusioner

Uddrag

Indledning
Nazismen er en politisk ideologi, som opstod i Tyskland efter Første Verdenskrig med Adolf Hitler som formgiver og fører. Nazismen byggede på førerprincippet, afviste demokratiet, forherlige staten, den var antikommunistisk og anti-liberalistisk. Det særlige træk ved nazismen var dens ekstreme racisme, hvor menneskehedens forskellige racer kunne ordnes i et hierarkis system, hvor den ariske race var evolutionens højdepunkt. Hovedindholdet i opgaven omhandler, hvordan den demokratiske Weimarrepublik blev til en et-partistat. Vi vil deri undersøge den demokratiske Weimarrepublik og se på hvordan nazismen blev så forførende. Vi vil tage udgangspunkt i udvalgt empiri, som vil besvare dette... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Nazismens forførelse i Tysk og Historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.