AT synopsis om Det moderne gennembrud i Dansk og historie

 • STX 2.g
 • AT (Historie A, Dansk A)
 • Ingen givet
 • 5
 • 1162
 • PDF

AT synopsis om Det moderne gennembrud i Dansk og historie

AT synopsis, der handler om de sociale forhold under det moderne gennembrud, og hvordan disse forhold afspejles i litteraturen.

Problemformulering
Hvordan blev samfundet fremvist gennem litteraturen i forhold til virkeligheden under industrialiseringen i Danmark?

Problemstillinger:
1.Hvordan ændredes de sociale forhold og klasser under industrialiseringen?
2.Hvordan udviklede kvindernes plads sig i hjemmet samt i samfundet?
3.Hvordan skildrede det moderne gennembruds litteratur de sociale forhold?

Opgaven er med kilder og kildehenvisninger.

Studienets kommentar

Et fint eksempel på en systematisk opbygget AT synopsis (fra 2.g).

Indhold

Fag
Emne
Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
Delkonklusion 1
Metode til delkonklusion 1:
Delkonklusion 2:
Metode til delkonklusion 2:
Delkonklusion 3:
Metode til delkonklusion 3:
Konklusion:
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
I 1870'erne var Danmark under en hastig udvikling til et moderne industrisamfund, mens litteratu-ren stadig var præget af idyl og ikke-realisme fra romantikken. Ved en forelæsning af Georg Bran-des i 1871 sagde Brandes, at den danske litteratur var gammeldags og utidssvarende, og at den i stedet burde sætte aktuelle problemer under debat. Den nye litteratur mødte stor kritik fra borger-skabet. Især tankerne om naturvidenskabelige forklaringer og ligestilling skabte stor provokation...

---

Delkonklusion 1: For arbejderne var forholdene i 1800-tallet meget dårlige. De arbejdede til en utrolig lav løn og kunne ikke producere deres egen føde, så mad blev en stor udgift i de fattiges udget. Arbejderne udgjorde underklassen i samfundet helt ind til 1900-tallet. Først efter, at fagforeninger og arbejdsbevægelser havde kæmpet og stadig kæmpede bravt for bedre vilkår for arbejderne, ændrede det sig. Lønnen steg og arbejdsdagene blev kortere. Arbejderne i 1850 arbejde 3749 timer om året og i 1900 arbejdede de kun 2901 timer . Derved kan det ses, at fagforeningerne har haft en positiv effekt på vilkårene og den stigende løn.
Industrialiseringen havde derfor en stor betydning for forholdene for arbejderne. Danmark gik fra at være et samfund, hvor hovedbeskæftigelsen var det primære erhverv til at størstedelen nu beskæftigede sig med det sekundære erhverv. Det satte gang i urbaniseringen, hvor befolkningen... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Det moderne gennembrud i Dansk og historie

[2]
Bedømmelser
 • 16-11-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Kan jeg få et link til hvor det første bilag (tabellen over arbejdstimer i 1800-tallet) er fra?? - Ellers god opgave
 • 06-05-2016
  God hjælp, der viser, hvordan AT skal opbygges