AT synopsis om mad i Oldtidskundskab C og Dansk A + Talepapir

  • STX 3.g
  • AT (Oldtidskundskab C, Dansk A)
  • 10
  • 21
  • 3577
  • PDF

AT synopsis om mad i Oldtidskundskab C og Dansk A + Talepapir

AT synopsis i Oldtidskundskab C og Dansk A inden for emnet "Mad og mennesker" og om mad og hvad de spiser i værkerne "Babettes Gæstebud" af Karen Blixen og "Festen hos Trimalchio" (Satyricon).

Synopsen indeholder også talepapiret til eksamen.

Problemformulering

Hvilken rolle spiller mad i værkerne ”Babettes gæstebud” og ”Festen hos Trimalchio”?

Problemstillinger

• Hvad spiser de?
• Hvem er gæster, og hvilke kontraster er der mellem dem der er tilstede?
• Hvordan bliver maden fremstillet?
• Hvordan kan mad være med til at fremstille status i begge værker?
• Hvilke filosofier og eller ideologier kan ligge til grund for deres syn på mad?

Lærers kommentar

Rigtig god opgave. Vi er ikke i tvivl om at du har været tekstnær. Men din synopsis er for lang. Du skal MAX skrive 5 sider.
også skal du huske at din perspektivering kun skal være et kort oprids og kun en side max.

Indhold

Indledning 3
Problemstillinger 3
Materiale og metode 4
Delkonklusion på problemstillinger 5
Hvad spiser de? 5
Hvem er gæster, og hvilke kontraster er der mellem dem der er tilstede? 6
Hvordan bliver maden fremstillet? 7
Hvordan kan mad være med til at fremstille status? 9
Hvilke filosofier, ideologier og eller værdier kan ligge til grund for deres syn på mad? 10
Konklusion 11
Perspektivering 12
Litteraturliste 14
Litteratur 14
Internetsider 14
Talepapir:
Plan
Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
Konklusion
Metoder
Perspektivering

Uddrag

Indledning

Mad har altid haft stor betydning for mennesker. Gennem tiderne har måltidet ændret sig. Først spiste man for at overleve, senere blev mad brugt for at fremstille sig selv som højtstående og i dag handler det mere om at lave nærende, økologi- og økonomivenlig mad. Derudover er mad også et godt redskab og det fungerer som et socialt samlingspunkt. Det ses tydeligt i de to tekster ”Babettes gæstebud” og ”Festen hos Trimalchio”.

Materiale og metode

Da jeg har valgt to humanistiske fag kan jeg bruge de samme metoder. Jeg har derfor valgt metoden: nykritisk analyse, der går ud på at gå ned i teksten og nærlæse den. Denne metode har jeg brugt til at lave personkarakteristik af de vigtige personer samt deres status i forhold til hinanden.
Men fagene kan også arbejde med andre metoder hver for sig.
Dansk:
Af materiale har jeg brugt ”Babettes gæstebud”, som er skrevet af Karen Blixen.
Den anden metode inden for dansk jeg har anvendt, er strukturalistisk analyse metode, der har fokus på kontraster og modsætninger.

Oldtidskundskab:
Af materiale har jeg brugt ”Festen hos Trimalchio”, der er skrevet af Petronius.
Den anden metode inden for oldtidskundskab jeg har anvendt, er social og kulturhistorisk metode, der går ud på at sætte det valgte værk ind i samtid - altså undersøge en masse om tiden og se på om det det vises i værket.

Delkonklusion på problemstillinger

Hvad spiser de?

I løbet af middagen hos Trimalchio bliver der spist cirka 27 retter. Retterne hos kom ikke ind systematisk og den ene ret overgik den anden. Der var overflod af kød og der blev spist og drukket i flere timer... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om mad i Oldtidskundskab C og Dansk A + Talepapir

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.