AT synopsis om Kolera

  • STX 3.g
  • AT (Historie A, Bioteknologi A)
  • Ingen givet
  • 5
  • 1026
  • PDF

AT synopsis om Kolera

Her kan du se en AT Synopsis om Kolera i fagene Bioteknologi A og Historie A.

Problemformulering

På hvilken måde påvirkede Koleraepidemien befolkningens levemåde samt handelsbalancen i København i 1853?

Problemstillinger:

1) Hvordan smitter sygdommen og hvilken påvirkning har kolerabakterien på kroppen?

2) Hvilken samfundsmæssig påvirkning havde koleraen i København 1853?

3) Hvorledes har Dr. J.R. Hübertz's beretning om fordelingen af koleraramte i København, givet en forståelse af konsekvenserne for befolkningen?

4) Sammenlign datidens reaktioner på Koleraepidemien med nutidens reaktion på lignende epidemier.

Uddrag

I AT-forløbet har jeg, med emnerne historie og bioteknologi, haft underemnet “Koleraepidemien i København 1853”. Herunder har jeg redegjort for kolerabakteriens fysiologiske proces igennem kroppen. For at finde frem til denne proces, har Robert Koch (forsker i bakterien) brugt den deduktive metode, da han har opstillet en hypotese og derefter eftervist den.
Derudover har jeg diskuteret, hvilken påvirkning epidemien har haft på befolkningen og handelsbalancen i København. Efterfølgende har jeg også analyseret flere af Hübertz's statistikker, hvor jeg har brugt den historiske metode til at analysere hans måde at inddele den koleraramte befolkning på, heriblandt er inddelingerne af kvarterer, alder og arbejdspladser i fokus... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Kolera

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.