AT synopsis: Integration af flygtninge i Greve

AT synopsis: Integration af flygtninge i Greve

Her er en AT synopsis om emnet flygtningeintegration ud fra problemstilling: "Hvorfor er det vigtigt for Danmark at flygtninge bliver integreret og kommer i arbejde?". AT-forløbet tager udgangspunkt i interviews med lokalbefolkning og virksomheder i Greve Kommune om deres holdning til at ansætte flygtninge.

Lærers kommentar

Rigtig god besvarelse! I har rigtig meget empiri med både artikler og interviews hvilket er vigtigt. I mangler lidt mere teori, selvom I fint bruge Hofstedes. Godt

Indhold

- Hvor meget koster det for det danske samfund at have en flygtning som ikke kommer i arbejde?
- Hvilke slags jobs kan virksomheder tilbyde flygtninge, og er der fordele og ulemper ved at have en flygtning i arbejde?
- Hvorfor er indslusnings lønnen et upopulært løsningsforslag, sammenlignet med Tyskland?
- Hvordan påvirker flygtningenes baggrund og kultur deres måde at agere på i det danske samfund?

Uddrag

Vi har i dette AT-forløb arbejdet med emnet “Flygtninge i arbejde i Greve kommune” hvor vi har været rundt og interviewe lokalbefolkningen og virksomheder om deres mening om ansættelse af flygtninge. De virksomheder som vi har besøgt har det tilfælles at de alle har taget flygtninge i praktik. Vi har ud fra vores emne valgt problemstillingen:

Hvorfor er det vigtigt for Danmark at flygtninge bliver integreret og kommer i arbejde?

Vi har valgt denne problemstilling fordi vi i gruppen synes at integrationen er noget af det vigtigste når vi snakker om flygtninge. For at løse denne problemstilling har vi læst en masse artikler med interviews af fx. virksomheder. Derudover har vi også selv været ude og interviewe nogle virksomheder som har flygtninge i praktik og hørt oplæg fra en fra Bilka og nogle fra kommunen som har med integration at gøre. Under vores problemstilling har vi valgt 4 underspørgsmål:

...

Delkonklusion:
AD. 1
Hvor meget koster det for det danske samfund at have en flygtning som ikke kommer i arbejde?

“Flygtninge taler ikke sproget, mangler kvalifikationer og stjæler for meget tid, og der-
for siger 6 af 10 små og mellemstore virksomheder nej til at ansætte dem”. Dette er blot en af de mange grunde til at de danske virksomheder, ikke ville ansætte flygtningene. Hvilken efterhånden er blevet et stort problem for det danske samfund, eftersom flere og flere flygtninge kommer til Danmark.

“En flygtninges ophold i Danmark koster skatteyderne ca. kr. 200.000 om året pr. asylansøger. Dette er selvfølgelig hvis flygtningene ikke kommer i arbejde, hvilket undersøgelser viser at kun hver 4 flygtninge er i beskæftigelse efter 10 år. Man skal... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis: Integration af flygtninge i Greve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.