AT om Modeller i Fysik & Matematik på A-niveau

  • STX 1.g
  • AT (Fysik A, Matematik A)
  • Ingen givet
  • 13
  • 2034
  • PDF

AT om Modeller i Fysik & Matematik på A-niveau

Problemformulering
Hvordan kan man bedst bestemme et systems udvikling vha. modellering, og hvilke problemer opstår der med modellerne?

Underspørgsmål:
1. Er der noget fysisk teori som man kan sammenligne med, og er de fundne forskrifter nok omfattende til at være signifikant?
2. Hvilke faktorer spiller ind på modellerne?
3. Kan der evt. opstilles nogen formler til bedste evt. andre sammenhæng i forsøgene som er bedre beskrivende?
4. Hvilke funktioner vil passe bedst til disse forsøg?

Lærers kommentar

Virkelig god dokumentation i bilag.

Velargumenteret gennemarbejdet synopsis.
Fremtrækningen af de benyttede metoder er fin.

Studienets kommentar

Som sædvanlig er dele af metodeafsnittet noget vrøvl. Som grundregel - skriv hvad du gør i de enkelte fag og ikke mere end det! Fysik og Matematik er ikke to fag, der må kombineres til AT eksamen.

Indhold

Opgaven indeholder:
Metode
Diskussion
Delkonklusion
Konklusion
Litteraturliste

Opgaven indeholder bilag, som indeholder følgende:

Grafer og data for forsøg med pendul.

Redegørelser for, hvordan en eksponentieludvikling og en potensudvikling kan fremkomme som en ret linje på logaritmiskpapir.

Beregning af svingnings tid for Foucaults pendul.

Lidt om residualer

Uddrag

Her er opgavens indledning:
"Matematikken er et vigtigt redskab i den naturvidenskabelige verden. Det er den, som kan beskrive noget som er for kompliceret til, at vi kan tænke os til. Ved at modellere et stykke kompliceret natur kan vi bedre forstå den. I dette AT har vi beskæftiget os med modeller. Vi har set på hvordan vi kan opstille modeller, som passer med virkeligheden og vi har kigget på, hvor det måske er lidt mere kompliceret end som så. Ved hjælp af modeller kan vi lave en prognose for fremtiden for et systems udvikling. Men man skal huske, at modeller har nogle begrænsninger, og kvaliteten af modellernes forudsigelser er afhængig af, hvor godt modellen efterligner virkeligheden."... Køb adgang for at læse mere

AT om Modeller i Fysik & Matematik på A-niveau

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.