AT om Danmark under besættelsestiden

  • STX 1.g
  • AT (Historie A)
  • Ingen givet
  • 6
  • 1255
  • PDF

AT om Danmark under besættelsestiden

I følgende stof har jeg opstillet, dokumenteret og diskuteret emnet besættelsestiden ud fra en historisk og dansk nutidig sammenhæng, primært med størst fokus på Danmark under besættelsestiden og ungdommen under besættelsestiden.

Lærers kommentar

Super fin opgave - et godt eksempel på en AT opgave, flot opstillet!

Uddrag

Problemformulering
Hvordan levede den danske befolkning under besættelsestiden? Hvilke levevilkår havde de danske børn og unge under besættelsen? Leve ungdommen et forholdsvist ”almindeligt” liv dengang? Var der mange unge som deltog i modstandsgrupper? Hvordan fungerede den tyske magt i Danmark og havde tyskerne et krav for at Danmark kunne forsætte under en fredsbevægelse? Vi vil lave en perspektivering til filmen ”Anne Franks dagbog”, inddrage nogle få tekster, samt analysere og fortolke Halfdan Rasmussens digt ”Bare en regnvejrsaften”. Og for bedst mulig vis, besvare denne problemformulering ud fra en historisk og dansk nutid sammenhæng... Køb adgang for at læse mere

AT om Danmark under besættelsestiden

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.