AT om Kroppen før og nu

  • STX 3.g
  • AT (Oldtidskundskab C, Idræt B)
  • Ingen givet
  • 4
  • 964
  • PDF

AT om Kroppen før og nu

Denne AT synopsis handler om kroppen før og nu.

I hvilket omfang kan der drages paralleller mellem oldtidens idræt og kropsidealer til den danske gymnastikkultur, skabt af Niels Bukh?

1. Hvad karakteriserer den perfekte krop i den høj klassiske tid ca. 450-400 f.Kr.?

2. Hvorledes var Niels Bukhs gymnastikfilosofi præget af kropsidealt fra det antikke Grækenland? Og hvilken struktur baserede han sine idrætsprogrammer på?

3. I hvor høj grad har Niels Bukhs gymnastikfilosofi præget dansk gymnastik som helhed?

4. I hvilken udstrækning er oldtidens grundtanke om den ideelle krop gælden for nutidens unge?

Indhold

Indledning
Metoder
Problemformulering
Delkonklusioner på underspørgsmål
Sammenfattende konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Idealet om den muskuløse mandekrop er noget, man især kender fra oldtidens græske atletfigurer og gudeskikkelser.
De klassiske græske atletfigurer har haft en afgørende indflydelse på nutidens vestlige idealforestilling om den fysiske krops udseende - og ikke mindst dansk gymnastikkultur.

Med udgangspunkt i en analyse af Diskoskasteren lavet af Myron, vil jeg undersøg, i hvor høj grad, og på hvilken måde, Niels Bukh var inspireret af de græske skulptureres idealforestillingen om den unge mands arbejdsfrie, veltrimmede og smukke krop... Køb adgang for at læse mere

AT om Kroppen før og nu

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.