AT om Kærlighed og parforhold

  • STX 3.g
  • AT (Psykologi B, Biologi B)
  • Ingen givet
  • 7
  • 2511
  • PDF

AT om Kærlighed og parforhold

Opgave til AT emnet "Kærlighed og parforhold" fra AT eksamen i Biologi B og Psykologi B.

Opgaven besvarer følgende:

I den menneskelige proces at blive forelsket kender vi alle til de kriser og opture man støder på. Men hvad har den helt naturlige proces egentlig at sige? Hvordan kan det være at vi rent faktisk bliver forelskede, at vi i sidste ende vælger denne eneste partner vi vil tilbringe resten af livet med. I denne opgave vil jeg forklare både den biologiske og psykologiske proces et menneske gennemgår under en forelskelse.

- Hvordan kommunikere kroppens nervesystem igennem en forelskelse?
- Hvilke psykologiske faktorer spiller ind når et menneske bliver forelsket?
- Muligheder og begrænsninger ved forelskelse?

Indhold

Hvordan bliver man forelsket?
- Belønningssystem (Transmitter stoffer)
- - Dopamin
- - Serotomin
Psykoanalytisk
Kollusion og kollusionstyper
De fire kollusionstyper
- Den narcissistickse kollusion
- Den orale kollusion
- Den anal-sadistiske kollusion
- Den fallisk-ødipale kollusion
Socialpsykologi
- Reference og medlems grupper
- Gruppepåvirkning, konformitet og social kontrol
Konklusion
Metoder
Perspektivering

Uddrag

Nervesystemets funktion er at modtage informationer og herved afsende dem dvs. styrer og koordinerer kroppens forskellige organer i forhold til de betingelser og krav som omverdenen stiller. Nervesystemet deles op i to: Centralnervesystemet (CNS) og det perifere nervesystem (PNS). CNS består af hjernen (storhjernen, mellemhjernen med thalamus og hypothalamus, samt hjernestammen (midthjernen, hjernebroen og den forlængede marv)), rygmarven og PNS består af nervetråde mellem CNS og resten af kroppen. Storhjernen består af to halvdele og man siger at den højre hjernehalvdel er specialiseret til at opfatte helheder, rumlige ting, samt følelser. Storhjernens yderste lag kaldes cortex, som inddeles i pandelap, isselap, tindingslap og nakkelap. Herunder ligger det limbiske system... Køb adgang for at læse mere

AT om Kærlighed og parforhold

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.