AT om Islam og Hellig krig

 • STX 2.g
 • AT (Religion B, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 11
 • 1991
 • PDF

AT om Islam og Hellig krig

En AT synopsis, hvor overemnet var "Kampen for det gode liv - Islam". Fag: samfundsfag og religion.

Problemformulering

Hvilke faktorer gør, at unge danske muslimer vælger at tage i hellig krig i Syrien?

"Vi havde fokus på identitetsdannelse, og hvorfor unge muslimske drenge vælger at drage i hellig krig.
Vi har eksempelvis brugt den hermenetiske metode, opstillet en model som viser faktorer, der spiller ind på unge muslimske drenges identitetsdannelse, samt brugt den komparative metode til at sammenligne synet på indvandring i Danmark og Storbritanien."

Studienets kommentar

Rigtig god og grundig AT synopsis. Dog er synopsen visse steder for upræcis.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Underspørgsmål
Metode & Teori
Delkonklusioner
Sammenfattende konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Underspørgsmål:
1. Redegør kort for hvad Jihad/hellig krig er.
2. Undersøg hvilke elementer der har indflydelse på unge muslimske drenges identitetsdannelse.
3. Undersøg hvordan de danske muslimer, der vælger at deltage i hellig krig, fortolker jihad, som det er nedskrevet i Koranen.
4. Sammenlign integrationspolitikken og dens indflydelse på antallet af hellige krigere i Danmark og Storbritannien.
5. Diskuter i hvilken grad deltagerne i hellig krig er påvirket af troen og/eller om de deltager af sociale årsager.

Metode & Teori:
1. Den hermeneutiske metode er blevet brugt i forhold til at redegøre for hvad Jihad/helligkrig er.

2. Vi har opstillet en model der viser, hvilke faktorer der spiller ind på unge muslimske drenges identitetsdannelse . Bourdieus begreber bliver brugt til, at forklare vennegruppen og familiens påvirkning af identitetsdannelsen. Kanyleteorien bliver brugt til at beskrive mediernes påvirkning af de unge muslimske drenge. Den komparative analyse bliver brugt til at... Køb adgang for at læse mere

AT om Islam og Hellig krig

[1]
Bedømmelser
 • 31-05-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Den er rigtig god.....