AT: Global Opvarmning

  • STX 1.g
  • AT (Naturgeografi C, Engelsk A)
  • Ingen givet
  • 4
  • 2068
  • PDF

AT: Global Opvarmning

Dette er en AT om global opvarmning. Den indeholder bl.a. en redegørelse global opvarmning samt en fortolkninger af de tre engelske tekster "The Giving Tree", "Our Choice" og "Ultimate Solution".

Lærers kommentar

Der skal lægges mere vægt på metoder.

Indhold

1) Hvad er baggrunden og konsekvenserne af global opvarmning?
2) Hvilke løsninger har vi i forhold til den globale opvarmning?
3) På hvilken måde præsenterer Al Gore problemet med global opvarmning?
4) Hvordan præsenteres menneskets vilje til ændre sit forhold til naturen i henholdsvis The Giving Tree, Our Changes og i Ultimate Solution?
5) Perspektivering

Uddrag

Global Opvarmning: Engelsk og Naturgeografi

1) Hvad er baggrunden og konsekvenserne af global opvarmning?
Global opvarmning er et menneskeskabt fænomen. Den teknologiske udvikling, kraftigt stigende befolkning og øget velfærd bidrager til global opvarmning; flere mennesker vil have del i de materielle goder. Forøgelse af velfærd for folkerige nationer: Indien og Kina. Der er også naturlige udsving som istider, men modeller kan vise at mennesker har en stor indvirkning udover disse.

Global opvarmning er opdaget gennem induktive metoder – data. Modeller anvendes til at bestemme, hvorvidt vi har påvirket klimaet på vores jord. De seneste årtier, har resultater fra forskere verden over kunne bekræfte en unaturlig stigning af CO2 og andre gasarter i luften. Klimatopmøder er blevet en del af den internationale dagsorden og afholdes hvert år med henblik på at gøre en altafgørende forskel og lave bindende aftaler mellem nationerne. Danske klimarepræsentanter deltager aktivt i disse klimatopmøder - i 2009 blev et sådant møde afholdt i København.

Verden over lukkes gasser, der er farlige for Jordens klima, ud i atmosfæren, f.eks. CFC-gasser, kuldioxid (CO2), methan (CH4) og lattergas (N2O). Disse gasser går under fællesbetegnelsen ”drivhusgasser”. Af disse er CO2 den største ... Køb adgang for at læse mere

AT: Global Opvarmning

[1]
Bedømmelser
  • 29-03-2012
    God og indholdsrig opgave. :)