Arla i Storbritannien | Landeanalyse

  • HHX 3. år
  • Afsætning A
  • 7
  • 16
  • 3730
  • PDF

Arla i Storbritannien | Landeanalyse

Opgaven besvarer:

Vi vil i denne opgave foretage en landanalyse af Arla Foods A/S. Med udgangspunkt i Storbritannien vil vi kort beskrive landet ud fra dets økonomiske situation samt kulturelle baggrund. Vi vil foretage en uddybende analyse af de grundlæggende forhold, samt specifikke produkt og markedsforhold, som vi forestiller os kunne påvirke afsætningen i Storbritannien i fremtiden. Endvidere vil vi vurdere de forskellige mulige tilpasninger vi er nået frem til i analysen. Til sidst, men ikke mindst vil vi gerne lave en konklusion med mulighederne for vores valgte marked, Storbritannien. Til sidst skal det nævnes at vi har taget udgangspunkt i mælkeproduktionen, og derfor er alle nævnte tal og grafer taget med udgangspunkt i dette.

Studienets kommentar

Opgaven kommer ind på alle de relevante forhold, som en landeanalyse som udgangspunkt kræver.
Vurderingen af mulige tilpasninger af virksomhedens parametermix kræver dog noget struktur og en del uddybninger rundt omkring.
Der bliver også i dette afsnit gjort en del antagelser, som ikke er dokumenteret.

Indhold

Abstract
Indledning
Afgrænsning
Beskrivelse af virksomhedens produkter og nuværende eksportmarkeder
Generelt om Storbritannien
- Kulturelle karakteristika
- - Power distance
- - Individualisme
- - Maskulinitet
- - Omstilling
- - Pragtisme
- - Overbærenhed
Grundlæggende forhold
- Naturgivne forhold
- - Ressource forhold
- Samfundsmæssige forhold
- - Demografisk analyse
- - Erhvervsstruktur
- - Transport
- - Økonomiske forhold
- - Samhandel
- - Kulturelle forhold
Specifikke produkt- og markedsforhold
- Målgruppe
- Købsadfærd
- Konkurrencesituation
- Distribution
- Mediaforhold
Vurdering af parametertilpasninger på det Britiske marked
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Afgrænsning
Vi har valgt at fokusere på Arlas drikkelige mælkeprodukter(konsummælk) i Storbritannien, da vi mener at Arla Foods samlede produktsortiment ville være for uoverskueligt og opgaven mindre specifik, og derved skrevet ”for generelt” hvis ikke vi havde valgt at afgrænse til blot produkterne, som koncernen Arla Fods tilbyder af drikkelige mælkeprodukter.

Beskrivelse af virksomhedens produkter og nuværende eksportmarkeder
Arla er en dansk-registreret international andelsmejeri-koncern. Arla er Nordeuropas største mejerikoncern og den 6. Største i hele verden. Derfor har de naturligvis også et ganske stort udvalg af produkter, og på det danske marked er udvalget på cirka 300 forskellige produkter. Af disse produkter, består hoveddelen af mælk, yoghurt, smør, ost og andre dagligvarer. Arla eksporterer til over 100 forskellige lande, men tjener langt størstedelen af deres omsætning i Skandinavien.
Naturligvis eksporterer Arla ikke alle deres produkter til udlandet, da de forskellige lande har forskellige præferencer. Dog er der enkelte produkter som de med stor succes eksporterer til næsten alle deres eksportmarkeder. Eksempler på dette er smørosten 'Buko' og 'Lurpak-smøren'. Det britiske marked er meget interessant for Arla, hvor de allerede er etableret. Dog er deres markedsandel ikke ret stor på det britiske marked, og muligheden for at øge den er god. Storbritannien minder relativt meget om Danmark, men med den forskel, at de er langt flere indbyggere, og deres befolkningstæthed er blandt de højeste i verden. Det betyder, at Arla har alle muligheder for at blive en magtfaktor indenfor mejeri i Storbritannien, og vi vil ... Køb adgang for at læse mere

Arla i Storbritannien | Landeanalyse

[1]
Bedømmelser
  • 23-05-2015
    SUPER GOD OPGAVE! Med rigtig mange oplysninger, reflektioner og gode kilder! TAK!