Arbejdsmarkedsmodeller i Danmark og Tyskland | IØ

  • HHX 1. år
  • International Økonomi A
  • 10
  • 16
  • 2707
  • PDF

Arbejdsmarkedsmodeller i Danmark og Tyskland | IØ

Denne opgave indeholder en redegørelse og analyse af henholdsvis det danske og tyske arbejdsmarked. Der indgår en vurdering af hvorvidt Tyskland kan/vil kunne indføre den danske model.

Indhold

2 Indledning 4
3 Redegørelse af teori 5
3.1 Danmark arbejdsmarkedsmodel Flexicurity: 5
3.2 Den tyske arbejdsmarkedsmodel: Den centraleuropæiske model 5
4 Analyse af de to modeller i forhold til fuldbeskæftigelse og fleksibelt arbejdsarbejde. 6
4.1 Det danske arbejdsmarked: 6
4.1.1 Arbejdsmarkeds opbygning 6
4.1.2 Den Strukturelle ledighed og den danske model 7
4.1.3 Arbejdsmarkedspolitiske strategier i Danmark 7
4.1.4 Sammendrag af den danske model: 8
4.2 Det Tyske Arbejdsmarked 8
4.2.1 Det tyske arbejdsmarkeds opbygning 8
4.2.2 Den strukturelle ledighed og den tyske model. 9
4.2.3 Arbejdsmarkedspolitiske strategier i Tyskland 10
4.2.4 Sammenfatning af den tyske model: 10
5 Flexicuritymodellen i Tyskland? 10
6 Konklusion 12
7 Kildeangivelse 13

Uddrag

Denne opgave omhandler den danske arbejdsmodel kontra den tyske arbejdsmarkedsmodel. Jeg vil redegøre og analyserer de to modeller i forhold til fuld beskæftigelse og fleksibelt arbejdsmarked. Dog har jeg valgt at afgrænse opgaven til på opbygningen, den strukturelle ledighed og arbejdsmarkedspolitikker i forhold til i to overnævnte forhold. Der henvises til slutnoter og bilag gennem opgaven. Hver bilag har sin egen henvisning til kilde. Da der forekommer flere henvisninger til samme bog, er den opgivet med navn og forfatter i første henvisning. Herefter refereres der til kilden som bogen... Køb adgang for at læse mere

Arbejdsmarkedsmodeller i Danmark og Tyskland | IØ

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.