Arbejde | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 3
 • 820
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Arbejde | Fællesdel | Samfundsfag A

Her er vores besvarelse af fællesdelen til eksamenssættet Arbejde. Eksamenssættet blev brugt ved skriftlig eksamen i samfundsfag A på stx i maj 2013.

Opgaveformuleringen for fællesdelen lød:

1a. Argumentér ud fra en liberalistisk grundholdning imod Christen Bøgh Kristensens (DF) syn på globaliseringens følger, som det kommer til udtryk i nedenstående citat.

1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de udviklingstræk i erhvervsfordelingen, der fremgår af tabel 1. Hver af hypoteserne skal understøttes af en faglig begrundelse.

Uddrag

Christian Bøgh Kristensen hævder, at globaliseringen “har ødelagt det vestlige samfund”. Det er forkert. Ud fra en liberalistisk grundholdning er der ikke noget ødelæggende ved frihandel mellem verdens lande og en global arbejdsdeling - faktisk tværtimod. Alle lande får noget ud af at deltage i et globalt marked, da de kan specialisere sig inden for de varer eller services, hvor de har en komparativ fordel. Vestlige lande vil typisk have en komparativ fordel inden for videnstunge erhverv...

---

Hypotese 1

Procentdelen af de beskæftigede der arbejder indenfor offentlige tjenester steg kraftigt fra 1948 til 1980, fordi den universelle velfærdsstat i særlig grad blev udbygget i den periode.

Begrundelse

Den danske universelle velfærdsstat blev i særlig grad udbygget fra midt i 1950'erne til sidst i 1970'erne. Den universelle velfærdsstat er kendetegnet ved et højt, skattefinansieret offentligt serviceniveau indenfor en række servicesektorer. Det drejer sig blandt andet om sundhedssektoren, socialsektoren og uddannelsessektoren. Fordi der er tale om arbejdskraftintensive sektorer, har udbygningen... Køb adgang for at læse mere

Arbejde | Fællesdel | Samfundsfag A

[4]
Bedømmelser
 • 29-02-2016
  eftersom det kun er fællesdelen der er oplyst er den en okay besvarelse
 • 30-03-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Super beskrivelse til at se hvad det er man har med at gøre
 • 26-05-2015
  Godt at have med til eksamen
 • 11-03-2015
  goooooooooooooooooooooooooooooooooood