Apsorption af ioniserende stråling | Rapport | Fysik

  • STX 2.g
  • Fysik B
  • 12
  • 10
  • 2393
  • PDF

Apsorption af ioniserende stråling | Rapport | Fysik

Rapporten i Fysik B handler om to forsøg.

Formålet med forsøget 1 er at finde halveringstykkelsen for γ–stråling. Forsøget 2 bruger en radioaktiv kilde til at finde tykkelsen af et materiale.

Lærers kommentar

Alt i alt har du lavet en meget meget grundig og flot rapport. Bliv endelig ved med det. Det er godt arbejde.

Indhold

Formål 2
Teori 2
Materialer 4
Metode 4
Data og databehandling 5
Diskussion 8
Konklusion 10
Perspektivering 10

Uddrag

I det første forsøg søgte vi at finde halveringstykkelsen for γ–stråling i bly. Vi fandt halveringstykkelsen til 6,347 mm, men den teoretiske halveringstykkelse er på ca. 6 mm. Det gav en procentvise afvigelse på 5,78 %. Denne afvigelse kan skyldes formentlig baggrundsstråling, der kan have forstyrret forsøget. Baggrundsstråling stammer fra radioaktive materialer i vores undergrund, i bygningsmaterialer, i atmosfæren og fra kosmisk stråling (stråling fra rummet). GM–rørets måler kan have målt γ–strålingen større end den egentlig var, fordi... Køb adgang for at læse mere

Apsorption af ioniserende stråling | Rapport | Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.