Anoreksi | AT synopsis i Samfundsfag og Dansk

  • STX 2.g
  • AT (Samfundsfag B, Dansk A)
  • Ingen givet
  • 7
  • 1657
  • PDF

Anoreksi | AT synopsis i Samfundsfag og Dansk

AT synopsis i Dansk A og Samfundsfag B om anoreksi i det senmoderne samfund.

Synopsen tager udgangspunkt i problemformuleringen:

Hvordan er spiseforstyrrelser blevet et problem i det samfund vi lever i, i dag.?

Hertil besvares underspørgsmålene:
Hvad er karakteristisk for det senmoderne samfund?
Hvilken betydning har senmoderniteten og individualiseringen for spiseforstyrrelser?
Hvordan kommer emnet spiseforstyrrelser til udtryk i Jesper Wung-Sungs novelle ”De tre veninder”?
Diskuter hvad man kan gøre for at forebygge problemet med spiseforstyrrelser?

En synopsis til AT- forløbet "Mad og Mennesker" fra AT-eksamen i 2014.

Studienets kommentar

En udmærket AT-synopsis, der dog bliver lidt for lang. Man kan sagtens skrive den mere i stikordsform og stadig få alle de samme pointer med. Rigtig fin analyse og forståelse af Wung-Sungs novelle. Koblingen mellem samfundsfag og dansk kunne gøres bedre. Hvordan optræder de temaer, som Anthony Giddens taler om i Jesper Wung-Sungs novelle? Synopsen beskriver, hvordan senmodernitet kan være en årsag til anoreksi, men kan man se det konkret i novellen?

Uddrag

Delkonklusioner
1. Hvad er karakteristisk for det senmoderne samfund?
- Det senmoderne samfund er ikke et brud på det moderne samfund, men en radikalisering og forandring af det moderne samfund, som sluttede i 70erne. Ifølge den engelske soci¬olog An-thony Giddens, er det senmoderne samfund kendetegnet ved aftraditionaliserin¬gen og indi-vidualiseringen. Individualiseringen er et begreb for at det enkelte individ er frigjort fra sin slægts normer og værdier og at man i højre grad selv skal planlægge sit liv og aftraditionali-seringen er et udtryk for et brud på de traditionelle værdier. I det tra¬ditionelle samfund, som varede op til industrialiseringen, blev det enkelte individs hand¬linger og forståelse af verde-nen styret af fælles normer, værdier og traditioner.

---

3. Hvordan kommer emnet spiseforstyrrelser til udtryk i Jesper Wung-Sungs novelle ”De tre veninder”?
- I Jesper Wung-Sungs novelle ”De tre veninder” oplever vi en spiseforstyrrelse fra et ander-ledes synspunkt. Novellen følger gymnasieeleven Sara, som lider af spiseforstyr¬relsen bulimi. Allerede i starten af novellen møder vi Sara, som er i gang med at kaste op, efter hun har spist. Vi får et indblik i Saras psykiske tilstand: ”Det gik ned som et is¬bjerg, der kælvede, men små chokoladestykker blev flydende i overfladen som vraggods. (..) Så trak hun diskret ud igen. Vandet blev så blankt at hun kunne spejle sig i det.” (s. 16, l. 1-4). ”Gik ned som et isbjerg” ”chokoladestykker i overfladen som vraggods”. Selve det at kaste op bliver beskrevet, som noget negativt og ødelæggende. Men efter hun trak ud, blev vandet så blank at hun kunne spejle sig i det. Det er altså en naturlig og smuk episode. ”Så blank at hun kunne spejle sig i det”, her menes der at hun ser sig selv, som hun burde være. Allerede her går det op for læseren at Sara kæmper med nogle vrangforestillinger om at hun gør det rigtige. Dette bliver især bekræftet, når hun be¬tragter hendes mormor spise et stykke kage... Køb adgang for at læse mere

Anoreksi | AT synopsis i Samfundsfag og Dansk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.