Anden Mosebog 19-20 | Noter til Religion

  • STX 3.g
  • Religion C
  • Ingen givet
  • 6
  • 2375
  • PDF

Anden Mosebog 19-20 | Noter til Religion

Disse sider indeholder noter til Anden Mosebog 19-20 om "Åbenbaringen på Sinaj" og "De 10 bud". Ud fra spørgsmål til hvert kapitel redegøres der for religionsfænomenologiske begreber i teksten.

Indhold

1. Forklar så detaljeret som muligt hvordan teksten illustrerer begrebet ”det hellige” og – i forlængelse heraf – begreberne ”mana” og ”tabu”.
2. Hvorfor skal folket vaske deres klæder før Guds (”Herrens”) åbenbaring, og hvorfor skal de holde sig fra kvinder?
 3. Nærlæs versene om selve åbenbaringen (19,16-19) og over­vej hvilken type guddom der optræder her. Overvej paralleller i andre religioner.
4. Versene om Guds åbenbaring (v. 16-19) giver et fingerpeg om hvordan der blandt naturfolk opstår tro på en gud. Overvej hvordan.  
5. De to kapitler omhandler en pagtslutning, dvs. en gensidig aftale om at indgå et forbund, mellem Gud og det israelitiske folk (jøderne). Nærlæs teksten og afgør hvilke forpligtelser såvel som rettigheder/fordele pagten indebærer for hver af de to parter.
6. Overvej på hvilke punkter teksten kan betragtes som en myte.
7. Man plejer ofte at underinddele de ti bud i to grupper, nemlig v. 3-11, og v.12-17. Giv en begrundelse for denne inddeling.

Anden Mosebog 19-20 | Noter til Religion

[1]
Bedømmelser
  • 08-06-2012
    Det er ok,men ikke noget specielt :)