En stor dag af Henrik Pontoppidan

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HF 2. år
 • Dansk A
 • 12
 • 18
 • 7006
 • PDF

Analyserende oplæg, Opgavehjælp: En stor dag af Henrik Pontoppidan

I denne opgavehjælp giver vi dig hjælp og vejledning til, hvordan du skriver et analyserende oplæg om "kritik af underklassens forhold i tekster fra Det moderne gennembrud". Opgaven hører til eksamenssættet fra maj 2012.

Med opgavehjælpen får du inspiration til at forstå opgaveformuleringen samt gode råd til at analysere og fortolke Pontoppidans novelle "En stor dag". Ligeledes viser vi, hvordan du kan perspektivere til andre tekster i hæftet.

Opgaveformulering:
Skriv til et hf-hold et analyserende oplæg om kritik af underklassens forhold i tekster fra Det moderne gennembrud. Som en central del af din besvarelse skal du analysere og fortolke Pontoppidans novelle (tekst 5). Desuden skal du inddrage materiale fra hæfte 1.

Opgavehjælpen til det analyserende oplæg indeholder bl.a.:

 • En gennemgang af opgaveformuleringen
 • Hjælp til analyse af novellen med fokus på bl.a. komposition, personkarakteristikker og fortælleteknik
 • Hjælp til fortolkning og budskab i novellen
 • Idéer til hvilke tekster fra hæfte 1, som kan inddrages i perspektiveringen
 • En kommenteret eksempelbesvarelse udarbejdet af Studienet

Hent opgavehjælpen nu og få hjælp og inspiration til dit analyserende oplæg om "Kritik af Underklassens Forhold i tekster fra det Moderne Gennembrud" og "En Stor Dag" med det samme.

Uddrag

Baggrundsviden om novellen
Når du skal skrive dit analyserende oplæg, vil det ofte være nyttigt at have en grundlæggende viden om hovedteksten og den forfatter, som har skrevet den. Derfor giver vi dig i det følgende et kort resumé af tekst 5 samt nogle få information om Henrik Pontoppidan og hans forfatterskab. Der er ikke noget krav om, at dit oplæg skal indeholde et resumé og oplysninger om forfatteren, men det kan være en stor hjælp for dig i din skrivning, fordi det giver en bedre forståelse af teksten.

Resume af ”En stor dag”
Novellen handler om et fattigt ægtepar, der begge er alkoholikere. Så snart de har nogle penge, bruger de dem på brændevin. Parret slås om flaskens indhold, hvilket er til stor morskab for byens børn, som følger dem gennem stuens vinduer. Efter en sådan slåskamp flygter manden, og efter en uge finder man ham i et ubeboet hus, hvor han har hængt sig. Den døde mand bliver hurtigt et tilløbsstykke for byens folk og også for udefrakommende, der har hørt om begivenheden på byens kro. En dag kommer en fremmed mand til stedet, og som de andre er han nysgerrig efter at se stedet. Men da den

Forfatteren: Henrik Pontoppidan
• Liv: Henrik Pontoppidans far var præst, og han prædikede en mørk og skyldbetonet kristendom. Pontoppidan gjorde i en ung alder op med faderen, og dette opgør kom til at danne udgangspunkt for en skarp kritik af kristendommen i resten af hans forfatterskab.
• Forfatterskab: Pontoppidan har et stort forfatterskab bag sig af både romaner og noveller. Forfatteren var en stor tilhænger af Georg Brandes, der ønskede at sætte problemer i samfundet under debat. Dette kom især til udtryk gennem en skarp kritik af de fattige landarbejderes elendige forhold i samtiden.
• Fra Hytterne: Novellesamlingen Fra Hytterne, hvorfra ”En stor dag” stammer, er Pontoppidans måske mest kendte, men også mest kritiske og sarkastiske novellesamling. Novellerne behandler dybt tragiske skæbner blandt de fattige landarbejdere, der får lov til ...

Indgangsvinklen til analyse og fortolkning
Når man skriver en analyse og fortolkning af en tekst, er det vigtigt at have et fokus, der kan fungere som en 'rød tråd' gennem opgaven. I denne opgave er indgangsvinklen givet i problemformuleringen, idet opgaven skal handle om 'kritik af underklassens forhold i tekster fra Det moderne gennembrud'. Når du skriver opgaven, er det altså naturligt, at du har fokus på spørgsmål som:
• Hvordan kommer kritikken af underklassens forhold til udtryk i novellen?
• Hvordan ses kritikken i fremstilling af miljø og personer?
• ...

Analyse og fortolkning af novellen
Du bliver i opgaveformuleringen bedt om at analysere og fortolke Pontoppidans novelle ”En stor dag”. Din analyse og fortolkning skal hele tiden tage udgangspunkt i det overordnede tema 'kritik af underklassens forhold i tekster fra Det moderne gennembrud'
...

Eksempelbesvarelse
Fortællingens ironi
Igennem sproget og den måde, novellen er fortalt på, kommer der en kritik frem af den herskende klasse, som ikke gør noget for at forbedre de fattiges kår. Hos tredjepersonsfortælleren ser vi til tider en ironisk tone, som her hvor det forklares, hvorfor der gik lang tid, før den fattige mands lig blev hentet af øvrigheden: ”[…] det tog jo Tid at sende Bud til Købstaden, og endnu længere Tid for Øvrigheden at komme i Uniformen”. Når det 'bare' gælder en fattig mands død, er der ingen grund til at skynde sig med ”at komme i Uniformen”, og derfor kan folk få lov at stå og more sig over den fattiges død, sådan som den fremmede gør i begyndelsen. Ironien er endnu mere gennemgående i selve titlen på novellen, ”En stor dag”. For hvem er dagen ”en stor dag”? Jo, såmænd for den fattige mands søn, der får en masse positiv opmærksomhed på grund af farens opsigtsvækkende død. Drengen er ligefrem stolt over at være centrum for begivenhederne:
”Der - midt i Klyngen, der fra begge Sider trængte sig omkring ham som en Slags Æresvagt - stod en lille, bleg og forvokset Dreng paa syv-otte Aar og saae op paa den fremmede Mand med et Par skelende Øjne, der skinnede som i en Rus. "Er det din Fa'er?" "Ja," svarede han, - han stod med Hænderne i sine Bukselommer og satte selvbevidst den ene Fod frem.”... Køb adgang for at læse mere

En stor dag af Henrik Pontoppidan

[7]
Bedømmelser
 • 30-04-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  Den hjalp mig virklige til at finde hoved og hale i det og med at starte et sted :)
 • 04-05-2014
  Rigtig god opgave. Den giver et godt overblik og er rigtig god som inspiration.
 • 13-12-2016
  Rigtig fin inspirationskilde.
 • 26-05-2016
  kan klart anbefales, vejledene..