Analyserende artikel på 15 minutter

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Dansk A
  • Ingen givet
  • 8
  • 3491
  • PDF

Vejledning: Analyserende artikel på 15 minutter

Skal du have hjælp til at komme igang med at skrive en analyserende artikel i Dansk A? Så får du her en lynvejledning, der giver dig overblikket over denne opgavetype på bare 15 minutter!

Vejledningen her er designet til at give dig et hurtigt overblik over, hvad en analyserende artikel er, hvad den skal indeholde, hvordan den skal bygges op - og hvordan du griber opgaven an!

Du kan selvfølgelig ikke skrive en analyserende artikel på 15 minutter, men denne vejledning - som er lige til at printe ud og gemme sammen med dine noter - er du til hver en tid hurtigt i gang, hvadenten du skriver aflevering eller er til eksamen!

Indhold

En fokuseret analyse
Formidling af opgaven: Din skrivemåde
Internetbrug og kildehenvisninger
Omfang
1. Læs opgaveformuleringen
2. Arbejd med teksten og dens temaer
3. Lav analysenotater
4. Find fokus: vælg tema og analysedele
5. Få overblik: Opbygningen af den analyserende artikel
6. Skriv en foreløbig indledning
7. Lav en sammenfatning af tekstens indhold
8. Skriv dine analyser
Rækkefølgen af analyserne
En god analysemåde
9. Fortolkning og perspektivering
Perspektivering
10. Skriv indledningen færdig
11. Afslutningen på din analyserende artikel
Afslutningens opbygning
12. Lav korrektur og efterbehandling

Uddrag

1. Læs opgaveformuleringen
Som det første er det vigtigt at kigge grundigt på opgaveformuleringen. Her skal du særligt lægge mærke til, hvad den beder dig om at gøre med den tekst, du skal analysere og fortolke.
Ex. Skriv en analyserende artikel om Smiling in a War Zone (tekst 1).

2. Arbejd med teksten og dens temaer
Som det næste skal du i gang med at arbejde med selve teksten, som du skal analysere. Læs/se teksten igennem mindst to gange, så du sikrer dig, at du har forstået den. Slå ord og formuleringer op, som du er usikker på. Grundlaget for en

3. Lav analysenotater
Med tekstens temaer og problemstillinger i baghovedet kan du nu lave notater med mulige analyser og pointer. Dette er meget vigtigt, for det er 'benarbejdet', hvor du går i dybden med teksten og ser på, hvordan teksten kommunikerer, hvilke virkemidler der benyttes, og hvilke betydninger der kan ligge i teksten.

4. Find fokus: vælg tema og analysedele
Nu er det tid til at skabe dig et overblik over dine notater og mulige temaer og problemstillinger.
Beslut dig endeligt for, hvad der skal være det centrale tema i din analyserende

5. Få overblik: Opbygningen af den analyserende artikel
Det allersidste, du skal gøre, før du begynder at skrive, er at tænke over opbygningen af din opgave. Den analyserende artikel har en forholdsvis fast struktur,

6. Skriv en foreløbig indledning
Begynd din skrivning med at lave en foreløbig indledning, så godt du kan. Den færdige indledning kan du nemlig først skrive, når du har udarbejdet opgaven og har det fulde overblik.

7. Lav en sammenfatning af tekstens indhold
Efter indledningen er det en god ide at give en kort sammenfatning af, hvad teksten handler om. Dette kan fx være ti linjer, hvor du gengiver indholdet på en objektiv måde.
Det kan også være, du kan knytte sammenfatningen sammen med en analyse af tekstens opbygning/komposition eller fortælleteknik. Dette skaber nemlig overblik og

8. Skriv dine analyser
Du er nu nået til at skrive analysedelen. Dette er den mest centrale del af din opgave og er den, som skal fylde mest. I dine analyser gælder det om at vise, hvordan de enkelte analysedele virker i teksten. Hvis du har lavet analysenotater, er det her, de vil komme dig til stor hjælp. (Se evt. ”analysenotater”).
…... Køb adgang for at læse mere

Analyserende artikel på 15 minutter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.