Analyse af Sult (Roman og film)

  • STX 3.g
  • Dansk A
  • 10
  • 4
  • 1530
  • PDF

Romananalyse: Analyse af Sult (Roman og film)

Analyserende artikel om Knut Hamsuns roman "Sult" fra 1890 og filmen "Sult" af Henning Carlsen fra 1966.

Det er en besvarelse af opgave 2 fra eksamenssættet i Dansk A fra 25. maj 2010.

Opgaveformulering
Roman og filmatisering
Skriv en analyserende artikel om Sult og filmatiseringen heraf.
Artiklen skal indeholde en sammenlignende analyse og fortolkning af de to tekstuddrag (tekst 2.a og 2.b) med fokus på, hvordan hovedpersonens oplevelse af omverdenen formidles.

Uddrag

Når der ses tilbage på kunsten og litteraturen fremstillet i den første del af det 19. Århundrede, så er det meget nemt at indleve sig i og nyde idyllen der blev fremstillet. Romantikken formåede at iscenesætte hvert lands nationale stolthed i form af naturen og mennesket. Farverne på malerierne er varme og imødekommende, og ordene i litteraturen er smukke og beroligende. Hvis man baserer denne periode på disse fremstillinger, så er det nemt at konkludere at mennesket levede i en fredfyldt periode og at det levede uden de helt store kriser. Problemet var at dette var en facade. Der fandtes stadig fattigdom og nød rundt omkring i hele verdenen, og inden for skrivekunsten såvel som malerkunsten, så blev romantikken i slut 1800-tallet afløst af det moderne gennembrud.
I året 1890 (i slutningen af det moderne gennembrud) udgives romanen ”Sult” som er skrevet af den norske forfatter, Knut Hamsun. ”Sult” er et af de værker der er med til at stille sig imod romantikkens forestilling om det harmoniske samfund. Da den udgives sidst i det moderne gennembrud, bærer den også præg af det folkelige gennembrud og realisme. Inden for realismen findes genkendeligheden imellem læser og karakter, da begge parter skal fremstå realistiske. Romanen handler om håbløsheden og desperationen der også eksisterer i verdenen, og hvordan mennesket føler og tænker. I 1960 bliver en filmatisering udgivet med samme titel som originalværket, og denne formår at lægge sig meget nøjagtigt op ad romanen, blot med andre værktøjer til formidlingen ... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Sult (Roman og film)

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.